Carmen Ţâgşorean

They Played with Children’s Minds. The Communist Propaganda through the Pionierul Magazine

Carmen Ţâgşorean


Article information

Volume: IX Issue: 2, Pages: 31-48
Carmen Ţâgşorean
Babeş-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences,
71 Traian Moşoiu, Cluj-Napoca, Romania,
+40-0264-429762,
carmen.tagsorean@ubbcluj.ro


Abstract

One of communist propaganda’s objectives was to attract a large number of members. For immediate results, these members were the young adults. Aware of the limited possibilities to convert adults’ mentality, the communists focused their attention on children, whose beliefs and attitudes may be formed in accordance with their ideology. The techniques of the children’s manipulation can be found in every aspect of life, but for the purpose of this study we will focus on one of the most effective means of propaganda – the newspapers – namely, the children’s magazine Pionierul. Our analysis will include the numbers issued in the first year of Pionierul magazine, reviewing the means of manipulation, propaganda and disinformation used by the editorial board in order to form “the new man”.

Keywords: : propaganda, manipulation, disinformation, children, Pionierul

References

Published Sources: Pionierul (1949). I (1): 2; I (1): 1-3; I (2): 2; I (3): 2; I (8): 1; I (10): 1; I (10): 2; I (12): 1; I (21): 1; I (22): 3-4; I (25): 2; I (27): 1; I (31): 1; I (219): 1.

Pionierul (1950). II (3): 1; II (7): 1; II (10): 1; II (16): 1; II (17): 5; II (20): 3; II (21): 1; II (23): 4; II (25): 1; II (28): 1; II (29): 1; II (42): 1; II (44): 1; II (51): 1.

Secondary Sources

Banu, F. (2013). „Şi nu ne duce pe noi în ispită…” România şi războaiele minţii”: manipulare, propagandă şi dezinformare (1978-1989). Târgovişte: Cetatea de Scaun.

Berson, M. J., Outzts D. T., Walsh L. S. (1999). “Connecting literature with K8 National Geography standards. The Social Studies 90 (2): pp. 85-92.

Betea, L. (2012). „Limba de lemn” – de la Ceauşescu la Ion Iliescu”. In Rad, I. (ed). Limba de lemn în presă. Bucureşti: Tritonic, pp. 179-188.

Breton, P. (2006). Manipularea cuvântului. Iaşi: Institutul European.

Cathala, H. P. (1991). Epoca dezinformării. Bucureşti: Editura Militară.

Căprioară, A. (2009). Discursul jurnalistic şi manipularea. Iaşi: Institutul European.

Chelcea, S. (2006). Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică.

Cioroianu, A. (1995). „Lumina vine de la Răsărit. „Noua imagine” a Uniunii Sovietice în România postbelică, 1944-1947”. In Boia, L. (ed). Mituri istorice româneşti. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 68-112.

Denize, E. (2011). Propaganda comunistă în România (1948-1953). Târgovişte: Cetatea de Scaun.

Domenach, J. M. (2004). Propaganda politică. Iaşi: Institutul European.

Domenico, V. (1996). Istoria secretă a filmului românesc. Bucureşti: Editura Militară.

Ficeac, B. (1998), Tehnici de manipulare. Bucureşti: Editura Nemira.

Gârneaţă, A. (1949). „Ce i-au făcut pe părinţii lui Mihăiţă să intre în gospodăria agricolă colectivă”. Pionierul I (9): 1.

Heller, M. (1985). La machine et les rouages. La formation de l’homme soviétique. Paris: Calmann-Lévy.

Henţea, C. (2000). 150 de ani de război mediatic. Armata şi presa în timp de război. Bucureşti: Nemira.

Kapferer, J. N. (2002). Căile persuasiunii. Modul de influenşare a comportamentelor prin mass-media şi publicitate. Bucureşti: comunicare.ro.

Mircu, M. (1949). „Cum a organizat detaşamentul nr. 24 din Capitală o lecţie de istorie vie. Doftana”. Pionierul I (23): 2.

Niţescu, M. (1995). Sub zodia proletculturismului. O carte cu domiciliu forţat (1979- 1995). Dialectica puterii. Eseu politologic. Bucureşti: Humanitas.

Ponte, C. (2014). “Introduction: Researching the Roles of News in Children’s and Young People’s Identities”. Journal of Audience&Reception Studies 11 (1): 99-107.

Preda, S. (2014). Patrie Română, ţară de eroi!. Bucureşti: Curtea Veche, Bucureşti. Răutu, L. (1948). „Arma cea mai ascuţită a partidului”. Scânteia, 6 mai: 1-5.

Roşca, L. (2006). Mecanisme al propagandei în discursul de informare. Presa românească în perioada 1985-1995. Iaşi: Polirom.

Stanciu, I. (1957). Literatura pentru copii şi îndrumarea lecturii copiilor. Bucureşti: Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii.

Teodorescu, B. (2007). Cinci milenii de manipulare. Bucureşti: Tritonic.

Thom, F. (1987). La langue de bois. Paris: Juillard.

Wierzbicki, P. (1996). Structura minciunii. Bucureşti: Editura Nemira.

Zafiu, R. (2012). „Dincolo de monotonie: coduri de lectură ale limbii de lemn”. In Rad, I. (ed). Limba de lemn în presă. Bucureşti: Editura Tritonic, pp. 151-163.

Zinoviev, A. (1991). Homo sovieticus. Cluj: Dacia.