Iulia-Elena Hossu

Family Cohesion. “Diffuse Family” Practices and the Transnational Perspective

Iulia-Elena Hossu


Article information

Volume: XII Issue: 1, Pages: 37-56
https://doi.org/10.24193/RJPS.2018.1.03
Iulia-Elena Hossu
Babeş-Bolyai University, Centre for Population Studies, Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, Romania
iulia_hossu@yahoo.com


Abstract

The article holds forth on identity and analyses the most important transnational practices which keep the cohesion of family in the case of Romanian migration. For a period of time, communication through letters, telephones or known people were the only available ways for those left to work abroad. Visits in the country were rare or absent and relatives’ visits were also rare. The situation has gradually changed, with new practices looming or being structured. In trying to detect the importance of these practices, I analyse their evolution and actual situation, highlighting the importance that these practices have had and continue to have in keeping the cohesion of transnational families. The study is based on materials derived from a qualitative research in four communities – two in Romania and two abroad.

Keywords: transnational families, practices, cohesion, social space

References

Albu, I. (1975). Dreptul familiei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Alexe, I., Ulrich, L., Stănciugelu, Ş., Mihăila, V., and Bojincă, M. (2011). Al patrulea val: migraţia creierelor pe ruta România-Occident (The Fourth Wave: the Brain Drain on the Route Romania-Western Countries). Fundaţia Soros România: Bucharest. Published as part of the Migraţie şi Dezvoltare (Migration and Development) Program. [Accessed 20.08.2016]. http://www.fundatia.ro/sites/default/files/Al%20patrulea%20val.pdf.

Anghel, G. R. (2008). Migraţia şi problemele ei: perspectiva transnaţională ca o nouă modalitate de analiză a etnicităţii şi schimbării sociale în România. Working Papers. Cluj Napoca: ISPMN Publishing.

Bacaci, A., Dumitrache, V.-C., and Hageanu, C. (2002). Dreptul familiei. Ediţia a 3-a. Bucureşti: ALL Beck.

Bryceson, D. F. and Vuorela, U. (2002). “Transnational Families in the Twenty-firts Centrury”. In D. F Bryceson, U. Vuorela (eds.) The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. New York: Berg, pp. 3-30.

Constantinescu, I. M. L. (2010). Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic. Bucureşti: Editura Christiana.

Constantinescu, N. (1987). Relaţiile de rudenie în societăţile tradiţionale. Bucureşti: Editura Academiei.

Costa-Foru, X. (1945). Cercetarea monografică a familiei. Contribuţie metodologică. Bucureşti: Fundaţia Regele Mihai I.

Deleuze, G., Guatarri, F. (2000) [1972]. Anti-Œdipus. Capitalism and Schizophrenia. Trans. Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane. London and New York: Continuum.

Fuller-Iglesias, H. R. (2015). “The view from back home: interpersonal dynamics of transnational Mexican families”. Journal of Ethnic and Migration Studies 41(11): 1703-1724. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2015.1022518 [Accessed 14.10.2016].

Goulbourne, H., Reynolds, T., Solomos, J., and Zontini, E. (2011). Transnational Families. Ethnicities, identities and social capital. London: Routledge.

Herrera Lima, F. (2001). “Transnational Families: Institutions of transnational social space”. In L. Pries (ed.) New Transnational Social Spaces. International migration and transnational companies in the early twenty-first century. London: Routledge, pp. 77-93.

Hryniewicz, J., Bohdan, J., Mync, A. (Eds). (1997). The Brain Drain from Sciences and Universities in Poland 1994-1996. Warszawa: University of Warsaw, European Institution for Regional and Local Development

Iluţ, P., Băban, A., and Cioflica, V. (2009). Familia monoparentală în România şi fenomene conexe. Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Kligman, G. (1998). Nunta mortului: ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania. Iaşi: Polirom.

Mauss, M. (1997). Eseu despre dar. Prima ediţie.Iaşi: Polirom.

Mihăilescu, V. (2015). “Familie, case şi migraţiune”. Sinteza, 25.12.2015. http://revistasinteza.ro/familie-case-si-migratie/ [Accessed 25.09.2016].

Morgan, D. H. J. (2011). Rethinking Family Practices. London: Palgrave Macmillan.

Parutis, V. (2011). “”Home” for Now or “Home” for Good?: East European Migrants’ Experiences of Accommodation in London”. Home Cultures 8(3): 265-296.

Popescu, T. R. (1965). Tratat de dreptul familiei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Robila, M. (2010). Eastern European Immigrant Families. London: Routledge.

Salih, R. (2002). “Shifting Meanings of Home: Consumption and Identity in Moroccan Women’s Transnational Practices between Italy and Morocco”. In Al-Ali, Nadje, Koser, Khalid (eds). New Approaches to Migration. Transnational Communities and the Transformation of Home. London: Routledge, pp. 51-67. (Routledge Research in Transnationalism).

Scurtu, V. (1966). Termenii de înrudire în limba română. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Stahl, H. H. (1936). “Rudenie spirituală din Năşie, la Drăguş”. Sociologie românească 1(7-9): 25-36.

The Romanian Census of Population and Housing (2011). http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/08-Recensamintele%20despre%20religie_n.pdf [Accessed 01.09.2016].