Raluca Botoş

Education as a Vehicle for Social Mobility in the 19th Century in Transylvania. A Comparative View on Romanians and Hungarians in the Gurghiu Valley

Raluca Botoş


Article information

Volume: XIII Issue: 1, Pages: 29-46
https://doi.org/10.24193/RJPS.2019.1.02
Raluca Botoş
Babeş-Bolyai University, Doctoral School Population Studies and History of Minorities
68 Avram Iancu st., 400083, Cluj-Napoca, Romania
botos_raluca@yahoo.com


Abstract

The present study aims to outline several aspects concerning the presence of Romanian and Hungarian students hailing from the villages on the Gurghiu Valley (Mureş County) at the gymnasiums and secondary schools in Transylvania and at the universities in the Habsburg Monarchy. Based on data collected from parish records and prosopographical works, we will provide information concerning the above mentioned groups of individuals, focusing on their preferences for certain specializations and on the career pathways they followed after completing their education.

Keywords: educational institutions, students, universities, gymnasiums, academic peregrination.

References

Primary Sources

Historical Database of Transylvania

Archival Sources

Mureş County Archives, Fund Gimnaziul romano-catolic Târgu-Mureş, no. 334-350; Fund Colegiul reformat Târgu-Mureş, no. 107-120.

Cluj County Archives, Fund Biblioteca centrală Blaj, no. 151.

Bistriţa County Archives, Fund Gimnaziul superior greco-catolic Năsăud, no. 33-34.

Published Sources

Bolovan, I. (2000). Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane-Fundaţia Culturală Română.

Bolovan, I. (2008). “Aspecte privind populaţia Transilvaniei între 1850 şi 1910: schimbare, progress şi/sau modernizare”. In Ioan Bolovan and Sorina Paula Bolovan (Eds). Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale „Modernizarea în România în sec. XIX-XXI, Cluj-România în sec. XIX-XXI”. Cluj-Napoca: Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, pp. 603-618.

Comşa, N., Seiceanu, T., (1994). Dascălii Blajului, 1754-1948. Bucureşti: Editura Demiurg.

Holom, E.C. (2016). “Transformări în structura ocupaţională şi mobilitate socială în Transilvania (1850-1918)”. In Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf and Ioan Lumperdean (Eds). Fenomene economice şi financiare în spaţiul românesc în secolele XIX-XX: studii de economie regională, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp. 89-112.

Karady, V., Nastasă, L. (2004). The University of Kolosvar/Cluj and the students of the Medical Faculty (1872-1918). Budapest/Cluj-Napoca.

Mandemakers, K., Muurling, S., Maas, I., Van de Putte, B., Zijdeman, R. L., Lambert, P., Miles, A. (2013). HSN standardized, HISCO-coded and classified occupational titles, release 2013.01. Amsterdam: IISG.

Neagu, R. M., (2016). “Studenţii români din Turda la Viena în epoca modernă (1781-1918)”. Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” Seria Historica LV: 69-86.

Neagu, R. M., (2018). Formarea elitei ortodoxe din Transilvania, Banat şi Crişana la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Studenţi români din Transilvania, Banat şi Crişana la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi (1875-1918). Cluj-Napoca: Editura Mega.

Popa-Andrei, M., (2016). “Priestly dynasties: recruitment pools for the Greek-catholic clerical elite. Case study: The dioceses of Oradea and Gherla (1853-1918)”. Anuarul Institului de Istorie „G. Bariţiu”. Series Historica. Supliment 1: 87-104.

Roşca E.R., (1911). Monografia institutului seminarial teologic-pedagogic Andreian al Arhidiecezei gr.or. române din Transilvania.Sibiu: Tiparul Tipografiei Arhidiecezane.

Rotariu T., Semeniuc M., Mezei E. (2006). Recensământul din 1900. Transilvania, Vol II. Populaţia după ocupaţii. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Rotariu, T., Semeniuc, M., Mureşan, C., (1997). Recensământul din 1880. Transilvania. Cluj-Napoca: Editura Staff.

Rotariu, T., Semeniuc, M., Mureşan, C., (2005). Mişcarea naturală a populaţiei, între 1901-1910, Transilvania, Vol. I. Evenimente demografice: Presa Universitară Clujeană.

Rus, D. I., (2000). “Din activitatea Societăţii de plutărit din Reghinul-Săsesc (1853-1908)”. Revista Bistriţei XV: 91-95.

Sigmirean, C., (2000). Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă.Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Sigmirean, C., (2007). Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1918). Târgu-Mureş: Editura Universităţii „Petru Maior”.

Szabó, M., (2014). Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között. Târgu-Mureş: Editura Universităţii „Petru Maior”.

Szögi, L., (2011). Studenţi români din Transilvania la universităţile din Europa în secolele XVI-XX .Târgu-Mureş: Editura Universităţii „Petru Maior”.

Todea, A., (2013). Portrete mureşene. Dicţionar bibliografic. Târgu-Mureş: Biblioteca Judeţeană Mureş.

Todea, A., Fűlöp, M., Avram, M., (2004). Oameni de ştiinţă mureşeni. Dicţionar bibliografic. Târgu-Mureş: Biblioteca Judeţeană Mureş.

van Leeuwen, M. H. D., & Mass, I. (2011). HISCLASS. A historical international social class scheme. Leuven: Leuven University Press.

van Leeuwen, M. H. D., Mass, I., & Miles, A. (2002). HISCO: Historical international standard classification of occupations. Leuven: Leuven University Press.

Wollmann, V. (2011). Transport feroviar. Scurt istoric al patrimoniului preindustrial şi industrial din România. Vol. II. Sibiu: Editura Hounterus.