Bedreag 2020

Church Endowments and Family Inheritance in 18th-Century Moldavia

Elena Bedreag


Article information

Volume: XIV Issue: 1, Pages: 5-18
https://doi.org/10.24193/RJPS.2020.1.01
Elena Bedreag
Nicolae Iorga Institute of History, 1, Aviatorilor Boulevard, 71261, Bucharest, Romania,
elena_bedreag@iini.ro


Abstract

This study analyses the attitudes of and decisions made by those about to die on the basis of a series of published and unpublished sources such as testaments, probate inventories, trial outcomes, sale deeds, and dowries. The manner in which 18th-century individuals chose to manage and distribute their movable and immovable assets is an indication of the place they occupied in family networks and of the ways in which they interacted with their families and communities.
The available documents reveal the types of testamentary discourses used and the legal prescriptions available in the period under consideration, but also showcase an intense religious culture and a constant concern for the salvation of one’s souls. Throughout this period, both the state and the church encouraged and endorsed this need for memorialisation through alms-giving and commemorative rites.
The study is structured around a set of questions regarding the evolution of testamentary practices, notably that of who was entitled to inherit the so-called “part of the soul“ and of how grantees were to spend these donated resources.

Keywords: testaments, inheritance, family, church, the part of the soul, Moldavia

References

Archives

Arhivele Statului – Bucureşti (ASB): Fond Achiziţii Noi, Documente moldoveneşti

Arhivele Statului – Iaşi (ASI): Fond Documente

Biblioteca Academiei Române, Bucureşti (BAR): Fond Manuscrise, Documente istorice.

Published documents

Law Codices

Cartea românească de învăţătură [1646] (1961). Bucureşti: Editura Academiei Române (CRÎ).

Codul Calimach [1817] (1958). Bucureşti: Editura Academiei Române.

Îndreptarea Legii [1652] (1962). Bucureşti: Editura Academiei Române (ÎL).

Manualul juridic al lui Andronachi Donici [1814] (1959). Bucureşti: Editura Academiei Române.

Collections of documents

Antonovici, I. (1911). Documente bîrlădene, vol. I. Bîrlad: Tipografia Neculai P. Peiu.

Boga, L.T. (1929). Documente basarabene, vol. III: Testamente şi danii (1672-1858). Chişinău: Tipografia Eparhială-Cartea Românească.

Caproşu, I. (2001). Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Acte interne (1726-1740), vol. IV. Iaşi: Editura „Dosoftei”.

Caproşu, I. (2004). Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Acte interne (1756-1770), vol. VI. Iaşi: Editura „Dosoftei”.

Caproşu, I. (2005). Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Acte interne (1771-1780), vol. VII. Iaşi: Editura „Dosoftei”.

Caproşu, I. (2006). Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Acte interne (1781-1790), vol. VIII. Iaşi: Editura „Dosoftei”.

Caproşu, I., Chiaburu, E. (2008). Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, vol. I (1429-1750). Iaşi: Casa Editorială Demiurg.

Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova, vol. I (1384-1448), vol. întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu, L. Şimanschi. Bucureşti: Editura Academiei Române. (DRH, A).

Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova, vol. II (1449-1486), întocmit de L. şimanschi în colaborare cu Georgeta Ignat şi Dumitru Agache. Bucureşti: Editura Academiei Române.

Documenta Romaniae Historica, seria B. Ţara Românească, vol. I (1247-1500), întocmit de P.P. Panaitescu, Damaschin Mioc. Bucureşti: Editura Academiei Române.

Documente privind istoria României, A. Moldova, veac XVI, vol. I (1501-1550). Bucureşti: Editura Academiei Române (DIR, A).

Documente privind istoria României, A. Moldova, veac XVI, vol. IV (1591-1600). Bucureşti: Editura Academiei Române.

Documente privind istoria României, A. Moldova, veac XVII, vol. III (1611-1615). Bucureşti: Editura Academiei Române.

Ghibănescu, Gh. (1907). Ispisoace şi zapise (Documente slavo-române), vol. I/2. Iaşi: Tipografia “Dacia” Iliescu Grossu & co.

Ghibănescu, Gh. (1914). Surete şi izvoade (Documente slavo-române), vol. IX :Documente basarabene. Iaşi: Tipografia “Dacia” P. &D Iliescu.

Iorga, N. (1903). Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Cărţi domneşti, zapise şi răvaşe, vol. V. Bucureşti: Editura Ministerului de Instrucţie.

Iorga, N. (1929). “Documente botoşănene”. Buletinul Comisiei Istorice a României 8: 4-13.

Secondary sources

Barbu, V. (2003). “De bono coniugali“. O istorie a familiei din Ţara Românească în secolul al XVII-lea. Bucureşti: Editura Meridiane.

Barbu, V. (1998). “Privilegiile mezinului: între realitatea juridică şi ficţiunea basmului”. Arhiva Genealogică 5(10) (1-2): 65-76.

Caterchi I. (1980). Istoria dreptului românesc, vol. I. Bucureşti: Editura Academiei Române.

Georgescu, V. Al. (1966). “Contribuţii la studiul trimiriei şi al operei juridice a lui Mihail Fotino”. Revista Arhivelor 9 (1): 91-112.

Gorovei, A. (1925). “Partea sufletului. Un vechi obiceiu juridic al poporului român”. Extras din Şezătoarea: 1-17.

Mihai, N. (2003). “Pro memoria mortuis. Practică testamentară şi practici comemorative în Oltenia modernă (1700-1860)”. Xenopoliana 9 (3-4): 208-216.

Rosetti, R. (1906). “Cronica Vascanilor“. Analele Academiei Române 28: 112-114.

Scurtu, V. (1966). Termeni de înrudire în limba română. Bucureşti: Editura Academiei Române.

Sturdza, Mihai Dim. (2004). Familiile boiereşti din Moldova şi ţara Românească, vol. I. Bucureşti: Editura Simetria.

Székely, M. M. (1997). “Structuri de familie în societatea medievală moldovenească”. Arhiva Genealogică 4 (9) (1-2): 59-117.

Székely, M. M. (1999). “Testamentele: o abordare preliminară”. Revista de Istorie Socială 2-3: 25-28.