Popa 2020

The Human Costs of the First World War for the Romanians from Transylvania, Banat, Crişana, Sătmar and Maramureş

Ioan Popa


Article information

Volume: XIV Issue: 1, Pages: 63-86
https://doi.org/10.24193/RJPS.2020.1.03
The “Samuel von Brukenthal” National College, Albert Huet Square 5, 550182, Sibiu, Romania,
ioanpopasb@yahoo.de


Abstract

Through the magnitude and the complexity of the investigation, the inquiry realized in 1922 by the Transylvanian Association for the Romanian Literature and the Culture of the Romanian People (Astra) represents a major analytical and documentary landmark in researching the human costs of the First World War. The involvement of the provincial and local authorities made it possible to obtain a coverage percentage of 99.56% among the ranks of the Romanian population from Hungary/Transleithania, which became part of Romania in 1918. At the level of the communes, the coverage percentage amounts to 90.76%, the area which was not investigated according to Astra’s methodology having a very low weight in the Romanian population or lacking Romanians altogether. The high degree of the population’s coverage and of validation for the completed questionnaires, entitled “Nominal boards”, allowed the obtaining of certain relevant coefficients for the variables “Involvement in the movements enforced by the war”, “The fate endured during the war” and “The impact of the war upon the family”. The general results published for the first time in 1923, without a critical processing of the documentary material, generated, naturally, objections concerning their value, the partial character of the data being imputed in the first place. The recent approach of the inquiry based on a sociological methodology demonstrated the scientific credibility of the documentary material (2019). The strong points of the inquiry are the fields “Mobilized persons” and “Dead and missing persons”. The results can be valuable from different perspectives, as for instance for the assessment of the report between the rural and the urban areas in what concerns the vulnerability and the benefits or for depicting the Romanians from Transylvania, Banat, Crişana, Sătmar and Maramureş in wider contexts.
The rural-urban ratio confirms the higher degree of exposure to danger and suffering for the agrarian work segment. The comparison of the Romanian environment with the Transylvanian-Saxon one highlights the importance of the relationship with the power structures, along certain temporary segments with a centuries-old value.

Keywords: Astra, 1922, First World War, Transylvania, Romanian

References

Primary sources

Sibiu County Service of National Archives (1922) , Astra fond, 453.

Secondary sources

Abrudan, M.-G.. (2015). “Primul Război Mondial în memorialistica saşilor din Transilvania”. Astra Salvensis 3 (5): 89-104.

Agrigoroaiei, I., Iordache, A. (2015). “România în anii Primului Război Mondial”. In Berindei, D., Platon, G., Cliveti, G., Iacob, G. (Eds). Istoria românilor. Vol. VII. Tom II. De la independenţă la Marea Unire (1878-1918). Bucureşti: Enciclopedică, pp. 661-770.

Bérenger, J. (2000). Istoria Imperiului Habsburgilor, 1273-1918. Bucureşti: Teora.

Bolovan, I. (2000). Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice. Cluj-Napoca: Fundaţia Culturală Română.

Bolovan, I. (2015). Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen. Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană.

Carpentier, J., Lebrun, F. (Eds) (1997). Istoria Europei. Bucureşti: Humanitas.

Dörr, A. (2019). Sibiul între două fronturi: Amintiri de război după însemnări de jurnal. Cluj-Napoca: Curs.

Ferréol, G. (ed), Cauche, Ph., Duprez, J.-M., Gadrey, N., Simon, M. (1998). Dicţionar de sociologie. Iaşi: Polirom.

Gündisch, K. (2019). “Saşii în Primul Război Mondial, Rezoluţia de la Alba Iulia şi Declaraţia de la Mediaş”. In Porr, P.J. (Ed). Spiritul loialităţii şi al solidarităţii: Hotărârea de Adeziune a Saşilor la Unirea cu România la 100 de ani. Sibiu: Honterus, pp. 37-49.

Iacob, G. (2015). “Populaţia. Transformări sociale”. In Berindei, D., Platon, G., Cliveti, G., Iacob, G. (Eds). Istoria românilor. Vol. VII. Tom II. De la independenţă la Marea Unire (1878-1918). Bucureşti: Editura Enciclopedică, pp. 243-256.

Ignat Kisanovici, I. E. (2015). Participare şi mobilizare în Transilvania în Primul Război Mondial: Perspective socioeconomice şi demografice. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane.

Kinder, H., Hilgemann, W., Hergt, M. (2008). Atlas Weltgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: Deutscher Taschenbuch.

Kiriţescu, C. (1989). Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919. Vol. I-II. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Lendvai, P. (2013). Ungurii. Timp de un mileniu învingători în înfrângeri. Bucureşti: Humanitas.

Maior, L. (2016). Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în război 1914-1916. Cluj-Napoca: şcoala Ardeleană.

Păcăţian, T.V. (1923). “Jertfele Românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş, aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918”. Transilvania 54 (1-2): 32-54.

Pop, I.-A., Bolovan, I. (2013). Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca: Eikon.

Popa, M.N. (1979). Primul Război Mondial, 1914-1918. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Popa, I. (2019). Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în Primul Război Mondial. Ancheta ASTREI. „Tablourile nominale”: Partea I. Transilvania. Partea a II-a. Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş. Sibiu: Armanis.

Popa, I. (2020). Istoria Sibiului: Manual pentru învăţământul secundar superior. Filiera teoretică. Sibiu.

Puşcariu, S. (1978). Memorii. Bucureşti: Minerva.

Rotariu, T. (2010). Studii demografice. Iaşi: Polirom.

Rotariu, T., Iluţ, P. (1999). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi practică. Iaşi: Polirom.

Rumpler, H., Schmied-Kowarzik, A. (2014). Die Habsburgermonarchie und der erste Weltkrieg. 2. Teilband. Weltkriegsstatistik Österreich-Ungarn 1914-1918. Bevölkerungsbewegung, Kriegstote, Kriegswirtschaft. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Tăslăuanu, O. (1916). Trei luni pe câmpul de răsboiu: Ziarul unui român, ofiţer în armata austro-ungară, care a luat parte, cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din Galiţia. Bucureşti: „Librăria şcoalelor” C. Sfetea.

Torrey, G. E. (2014). România în Primul Război Mondial. Bucureşti: Meteor Publishing.

Vargha, G. (Ed) (1912). A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása, első rész. A népesség főbb adatai. Budapest.

Vargha, G. (Ed) (1916). A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása, ötödik rész. Részletes demografia. Budapest.

Vesa, V. (2016) “Transilvania în timpul Primului Război Mondial (1914-1918)”. In Pop, I.-A., Nägler, T.., Magyari, A. (Eds). Istoria Transilvaniei. Vol. III (de la 1711 până la 1918). Cluj-Napoca, Deva: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, pp. 467-475.