Ilovan 2020

Building Characters and Territorial Identities during Socialist Romania, in Comics for Communist Pioneers

Oana-Ramona Ilovan


Article information

Volume: XIV Issue: 2, Pages: 45-84
https://doi.org/10.24193/RJPS.2020.2.03
Oana-Ramona Ilovan
Bolyai University, Faculty of Geography, Department of Regional Geography and Territorial Planning, and Territorial Identities and Development Research Centre, 5-7 Clinicilor Street, 400006, Cluj-Napoca, Romania
oana.ilovan@ubbcluj.ro
Humboldt-Universität zu Berlin, Geography Department, Unter den Linden 6, 10099, Berlin, Germany
oana-ramona.ilovan@hu-berlin.de


Abstract

This article aims to explore the pedagogical role of comics for pioneers in socialist Romania. To achieve this, I identified and analysed representations of space, of people and their activities in a serial comic titled Vacanţele unui tânăr liniştit [A Peaceful Young Man’s Holidays], from Cutezătorii [The Daring Ones] magazine. The objectives are then to research the production of iconic places and of model characters in these comics and to reach conclusions concerning the construction or production of space and subjects that fit the ideological discourse of socialist and communist Romania. I use visual and discourse analysis to show how the narratives of comics fit into the metanarrative of the regime, constructing territorial identities, and imagined communities. My conclusion is that the discourse of these comics produces ideological representations of space and people.

Keywords: children, representations, Cutezătorii magazine, communist propaganda, construction of space, edutainment, Dim Dunăreanu, political identities, territorial identities

References

Primary sources

Abrudan, M.-G.. (2015). “Primul Război Mondial în memorialistica saşilor din Transilvania”. Astra Salvensis 3 (5): 89-104.

Agrigoroaiei, I., Iordache, A. (2015). “România în anii Primului Război Mondial”. In Berindei, D., Platon, G., Cliveti, G., Iacob, G. (Eds). Istoria românilor. Vol. VII. Tom II. De la independenţă la Marea Unire (1878-1918). Bucureşti: Enciclopedică, pp. 661-770.

Bérenger, J. (2000). Istoria Imperiului Habsburgilor, 1273-1918. Bucureşti: Teora.

Bolovan, I. (2000). Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice. Cluj-Napoca: Fundaţia Culturală Română.

Bolovan, I. (2015). Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen. Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană.

Carpentier, J., Lebrun, F. (Eds) (1997). Istoria Europei. Bucureşti: Humanitas.

Dörr, A. (2019). Sibiul între două fronturi: Amintiri de război după însemnări de jurnal. Cluj-Napoca: Curs.

Ferréol, G. (ed), Cauche, Ph., Duprez, J.-M., Gadrey, N., Simon, M. (1998). Dicţionar de sociologie. Iaşi: Polirom.

Gündisch, K. (2019). “Saşii în Primul Război Mondial, Rezoluţia de la Alba Iulia şi Declaraţia de la Mediaş”. In Porr, P.J. (Ed). Spiritul loialităţii şi al solidarităţii: Hotărârea de Adeziune a Saşilor la Unirea cu România la 100 de ani. Sibiu: Honterus, pp. 37-49.

Iacob, G. (2015). “Populaţia. Transformări sociale”. In Berindei, D., Platon, G., Cliveti, G., Iacob, G. (Eds). Istoria românilor. Vol. VII. Tom II. De la independenţă la Marea Unire (1878-1918). Bucureşti: Editura Enciclopedică, pp. 243-256.

Ignat Kisanovici, I. E. (2015). Participare şi mobilizare în Transilvania în Primul Război Mondial: Perspective socioeconomice şi demografice. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane.

Kinder, H., Hilgemann, W., Hergt, M. (2008). Atlas Weltgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: Deutscher Taschenbuch.

Kiriţescu, C. (1989). Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919. Vol. I-II. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Lendvai, P. (2013). Ungurii. Timp de un mileniu învingători în înfrângeri. Bucureşti: Humanitas.

Maior, L. (2016). Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în război 1914-1916. Cluj-Napoca: şcoala Ardeleană.

Păcăţian, T.V. (1923). “Jertfele Românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş, aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918”. Transilvania 54 (1-2): 32-54.

Pop, I.-A., Bolovan, I. (2013). Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca: Eikon.

Popa, M.N. (1979). Primul Război Mondial, 1914-1918. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Popa, I. (2019). Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în Primul Război Mondial. Ancheta ASTREI. „Tablourile nominale”: Partea I. Transilvania. Partea a II-a. Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş. Sibiu: Armanis.

Popa, I. (2020). Istoria Sibiului: Manual pentru învăţământul secundar superior. Filiera teoretică. Sibiu.

Puşcariu, S. (1978). Memorii. Bucureşti: Minerva.

Rotariu, T. (2010). Studii demografice. Iaşi: Polirom.

Rotariu, T., Iluţ, P. (1999). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi practică. Iaşi: Polirom.

Rumpler, H., Schmied-Kowarzik, A. (2014). Die Habsburgermonarchie und der erste Weltkrieg. 2. Teilband. Weltkriegsstatistik Österreich-Ungarn 1914-1918. Bevölkerungsbewegung, Kriegstote, Kriegswirtschaft. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Tăslăuanu, O. (1916). Trei luni pe câmpul de răsboiu: Ziarul unui român, ofiţer în armata austro-ungară, care a luat parte, cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din Galiţia. Bucureşti: „Librăria şcoalelor” C. Sfetea.

Torrey, G. E. (2014). România în Primul Război Mondial. Bucureşti: Meteor Publishing.

Vargha, G. (Ed) (1Adorno, W. T. and Horkheimer, M. (2002). “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception – Dialectic of Enlightenment”. In Gunzelin Schmid Noerr (Ed.). Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments. Max Horkheimer and Theodor W. Adorno. Stanford: Stanford University Press, pp. 94-136.

Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso.

Bolovan, I. (2018). “Politics and Population in Romania (1948-2015)”. Transylvanian Review 27 (1): 139-143.

Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor [National Council of the Pioneers’ Organisation] [CNOP] (1970). Regulamentul „Expediţiilor Cutezătorii”, editia a II-a [Regulations of Cutezătorii Expeditions, second edition]. Cutezătorii [The Daring Ones] 13. Bucureşti: Combinatul Poligrafic “Casa Scînteii.”

Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor [National Council of the Pioneers’ Organisation] [CNOP] (1985). Ghidul Pionierului [The Pionieer’s Guide]. Bucureşti: Întreprinderea Poligrafică “Bucureştii Noi”.

Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor [The National Council of the Pioneers’ Organisation] [CNOP] (1967–1989). Cutezătorii [The Daring Ones]. Bucureşti: Combinatul Poligrafic “Casa Scînteii.”

Croghan, R., Griffin, C., Hunter, J. and Phoenix, A. (2008). “Young People’s Constructions of Self: Notes on the Use and Analysis of the Photo-Elicitation Methods”. International Journal of Social Research Methodology 11(4): 345-356.

de Saussure, F. (1986). Course in General Linguistics. Charles Bally and  Albert Sechehaye (Eds) with the collaboration of Albert Riedlinger. Translated and annotated by Roy Harris. Chicago and La Salle: Open Court.

Diac, C. (2009). Expediţiile Cutezătorii [Cutezătorii Expeditions]. https://jurnalul.ro/scinteia/special/expeditiile-cutezatorii-515705.html

Dittmer, J. (2014). Comic Book Geographies. Mainz: Franz Steiner Verlag.

Dumănescu, L. (2006). Transilvania copiilor: dimensiunea demografică a copilăriei la românii ardeleni (1857-1910) [Children’s Transylvania: The Demographical Dimension at the Transylvanian Romanians (1857-1910)]. Cluj-Napoca: Argonaut.

Dumănescu, L. (2015). Ţară, ţară vrem ostaşi! Despre copilărie, în comunism [Country, Country, We Want Soldiers! About Childhood in Communism]. Cluj-Napoca: Mega.

Eisner, W. (1985). Comics & Sequential Art: Principles & Practice of the World’s Most Popular Art Form! Tamarac, FL: Poorhouse Press.

Georgescu, D. (2015). “Ceauşescu’s Children”: The Making and Unmaking of Romania’s Last Socialist Generation (1965-2010). Ph.D. Dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign. https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/78762

Georgescu, D. (2019). “Small Comrades as Historians and Ethnographers: Performativity, Agency, and the Socialist Pedagogy of Citizenship in Ceausescu’s Romania, 1969-1989”. Slavic Review 78 (1): 74-102.

Hall, S. (1997a). “Introduction”. In Stuart Hall (Ed.). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage, pp. 1-12.

Hall, S. (1997b). “The Work of Representation”. In Stuart Hall (Ed.). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage, pp. 13-74.

Haţegan, C. (2016). “Propaganda and the Communists’ Fight Against Fascism. Study Case: The Celebration of the National Day, the 23 of August 1944, Reflected into the Romanian Comics for Children in the ’80s”. In Iulian Boldea (Ed.). Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue. Târgu Mureş: Arhipelag XXI Press, pp. 197-203.

Haţegan, C. (2017). “The Political and Ideological Education during Ceauşescu’s Regime. Study Case: The Ancient History Teachings for Children Reflected in the ‘80s Comics”. Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue: History, Political Sciences, International Relations 4: 292-301.

Holom, E. C. (2008). “Bells as a Marker of Identity: A Model of Collective Sensibility in the Modern and Contemporary Romanian Rural World”. Transylvanian Review 17 (2): 81-92.

Ilovan, O.-R. (2020a). Discursul oficial despre identitatea teritorială a României în prezent [The Official Discourse about the Territorial Identity of Romania at Present]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Ilovan, O.-R. (2020b). “The Development Discourse during Socialist Romania in Visual Representations of the Urban Area”. Journal of Urban History, 1-35. https://doi.org/10.1177/0096144220982957

Ilovan, O.-R. (2021). “Comics for Pioneers. Representations of Modernisation and Class Identities in Socialist Romania”. Transylvanian Review, forthcoming.

Ilovan, O.-R. and Maroşi, Z. (2018). “Markers of Visual Identity: Industrial Sites and Landscapes in Picture Postcards during the Socialist Period of Romania”. Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture 61 (3): 132-151.

Ilovan, O.-R., Bagoly-Simó, P. and Herbstritt, G. (2018). “Visual Discourse in Romanian Geography Textbooks during Socialism (1948-1989)”. Romanian Review of Geographical Education 7 (2): 59-70.

Magnussen, A. (2016). “Comics as Historical Source Material: Race, Ethnicity and Power according to Texas History Movies”. Studies in Comics 7 (1): 99-126, DOI: 10.1386/stic.7.1.99_1

Mărginean, M. (2019). “The Future Belongs to the Youth: Social Sciences and the Politics of Knowledge Transfers in the 1970s Romania”. Romanian Journal of Population Studies 13 (2): 5-24.

Mârza, R. (2015). “Primul război mondial reflectat în manualele şcolare de istorie din România (până la 1989)” [World War I Reflected in History of Romania School Textbooks (until 1989)]. In Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (Eds.), Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani [History as Duty. Homage to the Academician Ioan-Aurel Pop for His 60th Birthday]. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, pp. 1035-1049.

Meseşan, D. (2018). “Cum ne amintim copilăria: expediţiile Cutezătorii” [How We Remember Childhood: Cutezătorii Expeditions]. Intră la idei [Get Ideas]. https://www.scena9.ro/article/expeditiile-cutezatorii-diana-georgescu

Mihalcea, E. (2009). Expediţiile Cutezătorii, tabere la munte [Cutezătorii Expeditions, Mountain Camps]. Jurnalul.ro. https://jurnalul.ro/scinteia/special/expeditiile-cutezatorii-tabere-la-munte-516648.html.

Morar-Vulcu, C. (2007). Republica îşi făureşte oamenii: construcţia identităţilor politice in discursul oficial din România, 1948–1956 [The Republic Creates Its People. The Construction of Political Identities in the Romanian Official Discourse (1948–1956)]. Cluj-Napoca: Eikon.

Niţă, D. (1992). Istoria benzii desenate romîneşti [History of Romanian Comics]. Craiova: SFVA.

Niţă, D. (2001). Europa benzilor desenate [The Europe of Comics]. Bucureşti: POL Media.

Niţă, D. and Ciubotariu, Al. (2010). Istoria benzii desenate româneşti, 1891-2010 [History of Romanian Comics, 1891-2010]. Bucureşti: Vellant.

Pătraşcu, C. (2013). “Media and the Totalitarian Society: Spectacle, ‘Simulacra’ and the Construction of (un)Reality in Communist Romania”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 92: 686-691.

Peterle, G. (2015). “Teaching Cartography with Comics: Some Examples from BeccoGiallo’s Graphic Novel Series”. J-Reading – Journal of Research and Didactics in Geography 4 (1): 69-78. http://j-reading.org/index.php/geography/article/view/91

Precup, M. (2015). “The Image of the Foreigner in Historical Romanian Comics under Ceauşescu’s Dictatorship”. In Carolene Ayaka and Ian Hague (Eds.). Representing Multiculturalism in Comics and Graphics Novels. New York and London: Routledge, pp. 98-110.

Preda, S. (2014). Patrie Română, ţară de eroi [Romanian Homeland, Country of Heroes]. Bucureşti: Curtea Veche.

Roman, N. (ed.) (2015). Copilăria românească între familie şi societate (secolele XVII-XX) [The Romanian Childhood between Family and Society (from the 17th c. to the 20th c.]. Bucureşti: Nemira.

Rose, G. (2014). Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials, 3rd ed. London: Sage.

Rotariu, T., Dumănescu, L. and Hărăguş, M. (2017). Demografia României în perioada postbelică (1948-2015) [The Demography of Romania in the Post-War Period (1948-2015)]. Iaşi: Polirom.

Tabără, R. (2011). “Principalele distincţii oferite de Organizaţia Pionierilor din Republica Socialistă România” [Main Distinctions Awarded by the Pioneers’ Organisation of the Socialist Republic of Romania]. Studia Universitas Cibiniensis Series Historica 8:95-116.

Teampău, G. (2010). “Simbol şi mesaj în banda desenată [Symbol and Message in Comics]”. Tematizări moderne ale mitului 13: 107-123.

Teampău, G. (2012). Mit şi bandă desenată [Myth and Comics]. Iaşi: Institutul European.

Teampău, G. (2014). “The Comic Books between Fantasy, Science-Fiction and Politics”. Caietele Echinox 26: 370-387.

Teampău, G. (2015). “Comic Books as Modern Mythology”. Caietele Echinox 28: 140-155.

Tomuleţ, V. and Niţă, D. (2004). Povestea benzii desenate din România. Vârsta de aur [The Story of the Comics in Romania. The Golden Age]. Colecţia Fergonaut [Fergonaut Collection]. Craiova: Editura MIM.

Verdery, K. (1991). National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceauşescu’s Romania. Berkeley: University of California Press.912). A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása, első rész. A népesség főbb adatai. Budapest.

Vargha, G. (Ed) (1916). A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása, ötödik rész. Részletes demografia. Budapest.

Vesa, V. (2016) “Transilvania în timpul Primului Război Mondial (1914-1918)”. In Pop, I.-A., Nägler, T.., Magyari, A. (Eds). Istoria Transilvaniei. Vol. III (de la 1711 până la 1918). Cluj-Napoca, Deva: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, pp. 467-475.