Solcan 2022

The Evolution of Women’s Status in 15th-century Moldova

Şarolta Solcan


Article information

Volume: XVI Issue: 1, Pages: 45-60
https://doi.org/10.24193/RJPS.2022.1.02
Şarolta Solcan
University of Bucharest, Faculty of History,
Carol Bulevard, 13, sector 1, Bucharest, Romania,
saroltasolcan@yahoo.com


Abstract

The study analyses the mutations of the women’s status within the family and society in Moldova during the 15th century, a long journey that would end with Stephen the Great’s reign (1457-1504). It was during this time that the medieval social structures were crystallized in Moldova. This study examines the evolution of women’s status at this time in the area, as well as the stepwise creation of a society where the principle of gender equality gained greater currency at its uppermost levels, under the circumstances of the governing masculinity principle in Transylvania, Wallachia and other European countries.

Keywords:

Moldova’s women, Middle Ages, voivode, Alexander the Good, Stephen the Great, family, society


References

Boldur, A. (2004). Ştefan cel Mare voievod al Moldovei (1457-1504). Studiu de istorie socială şi politică. Iaşi: Editura Junimea.

Cihodaru, C. and Caproşu, I. (1975.). Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. I, (1384-1448). Bucureşti: Editura Academiei.

Cihodaru, C. and Caproşu, I. (1980). Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. III, (1487-1504). Bucureşti: Editura Academiei.

Costăchescu, M. (1931). Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. I, Iaşi: Editura Viaţa Românească.

Costăchescu, M. (1932) Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol.II, Iaşi: Editura Viaţa Românească.

Giurescu, C.C. (2007). Istoria românilor, vol. I-II, Bucureşti: Editura ALL.

Gonţa, A. (1998). “Femeia şi drepturile ei la moştenire în Moldova după „obiceiul pământului”. In Gonţa, A. (Ed.). Studii de istorie medievală. Iaşi: Editura Dosoftei, pp. 269-276.

Gorovei, S. S. and Székely, M. M. (2005). Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare. Suceava: Muşatinii.

Sachelarie, O. and Stoicescu, N., (1988). Instituţii feudale din ţările Române. Dicţionar. Bucureşti: Editura Academiei.

Székely, M. M.. (1995). “Femei ctitor în Moldova medievală”. Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenopol 32: 441-457.

Székely, M.M. (1997). “Viaţa de familie în Moldova medievală”. Magazin istoric. Seria nouă 10: 75-77.

Şimanschi, L. (1976). Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. II, (1449-1486). Bucureşti: Editura Academiei.

Zabolotnaia, L. (2011). Femeia în relaţiile de familie din ţara Moldovei în contextul european până la începutul sec. al XVIII-lea (căsătorie, logodnă, divorţ). Chişinău: Editura Pontos.