Bogdan Crăciun

Historical Population Database of Transylvania: Methodology Employed in the Selection of Settlements and Micro Zones of Interest

Bogdan Crăciun, Elena Crinela Holom, Vlad Popovici


Article information

Volume: IX Issue: 2, Pages: 17-30
Bogdan Crăciun, Elena Crinela Holom, Vlad Popovici
Babeş-Bolyai University, Centre for Population Studies,
68 Avram Iancu st., Cluj-Napoca, Romania,
00-40-264-599-613,
bogdanacademia@yahoo.com,
elena_crinela@yahoo.com,
vladutpopovici@yahoo.com


Abstract

The present paper elaborates on the way in which the first sample of settlements whose historical population previous to 1918 will be included in the Historical Population Database of Transylvania has been selected. The selection was made so as to meet certain requirements related to the quality of existing sources, to ensure balanced ethnic-denominational representation, unity and homogeneity of the micro zones comprising the selected settlements. The twelve selected micro zones incorporate a sample covering almost 7% of the historical population of Transylvania, making possible a long- and medium-term research.
Keywords: HPDT, Transylvania, micro zones, sample, population databases

Keywords: HPDT, Transylvania, micro zones, sample, population databases

References

60 sate româneşti cercetate de echipele studenţeşti în vara 1938 (1941-1942). 5 vol., Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Sociale al României.

Balog, I.M. (2007). Dilemele modernizării. Economie şi societate în Transilvania 1850- 1875. Cluj-Napoca: International Book Acces.

Bolovan, I, Covaci, D., Deteşan, D., Eppel, M., Holom, E.C. (2009). Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cluj-Napoca: Academia Română-Centrul de Studii Transilvane.

Bolovan, I. (2000). Transilvania între Revolutia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice. Cluj-Napoca: Centrul de Studii TransilvaneFundaţia Culturală Română.

Bolovan, I., Onofreiu, A. (2006). Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean. Bucureşti: Editura Enciclopedică.

Bolovan, I., Onofreiu, A., Rus, V. (2010). Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuţii de demografie istorică. Cluj-Napoca: Argonaut.

Bolovan, S.P. (1999). Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane-Fundaţia Culturală Română.

Crăciun, B. (2013). “Families in the War: the Impact of First World War on the Demographic Behavior in the Rural World of Transylvania”. Romanian Journal of Population Studies 7 (2): 43-61.

Gidó, C. (2013). Vasszekér és mozdonygőz – A székelyföldi vasút története (1868-1915). Csíkszereda: Pro Print.

Gyémánt, L. (2004). Evreii din Transilvania. Destin istoric/The Jews of Transylvania. A Historical Destiny. Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane. Irimescu-Andruş, R. (1982-1983). “Lista târgurilor din Transilvania, Banat şi România (1852-1918). Sargeţia 16-17: 389-406.

Knodel, J.E. (1988). Demographic Behavior in the Past: a Study of 14 German Village Populations in the 18th and 19th Centuries, Cambridge: Cambridge University Press.

Lupşan, S., Onofreiu, A. (2003). Districtul Năsăud. Contribuţii documentare. Năsăud: Editura fundaţiei George Coşbuc.

Magyar Statisztikai Közlemények (1912). Budapest 42: 36.

Onofreiu, A., Bolovan, I., Chira, M. (2015). Familiile din Telciu în anul 1869: perspective demografice şi socio-economice. Cluj-Napoca: Argonaut.

Őri, P., Pakot, L (2012). Census and census-like material preserved in the archives of Hungary, Slovakia and Transylvania (Romania), 18-19th centuries. Mosaic working paper WP 2012-002. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.

Pál, J. (1999). Procesul de urbanizare în scaunele secuişti în secolul al XIX-lea. ClujNapoca: Presa Universitară Clujeană.