Ioan Bolovan

Statistical Contributions Concerning the Orthodox Population in Cluj during the First Years after the Union of Transylvania with Romania

Ioan Bolovan, Alexandru Moraru, Marius Eppel


Article information

Volume: IX Issue: 2, Pages: 7-16
Ioan Bolovan
Babeş-Bolyai University, Faculty of History and Philosophy, Romanian Academy, Centre for Transylvanian Studies,
1 M. Kogalniceanu st., Cluj-Napoca, Romania, 00-40-264-405300, ioan.bolovan@ubbcluj.ro; Babes-Bolyai University
Alexandru Moraru
Faculty of Orthodox Theology, Episcop Nicolae Ivan st., Cluj-Napoca, Romania,
00-40-264-431-005,
moraru.alexandru@ot.ubbcluj.ro
Marius Eppel
Babeş-Bolyai University, Centre for Population Studies,
68 Avram Iancu st., Cluj-Napoca, Romania,
00-40-264-599-613,
marius.eppel@ubbcluj.ro


Abstract

Our article shows that the new political realities that gained ground after the Great Union brought about major economic, social, cultural and demographic changes. The numerical increase of the Romanian demographic segment in Cluj also led to an increase in the number of Orthodox parishioners. From a demographic point of view, there was registered a phenomenon of population growth in the city of Cluj. A comparison between the Censuses of 1920 and 1930 and the Census of 1910 reveals that the Romanian population in the city of Cluj experienced an upward trend, by contrast with the Hungarian population. An explanation for the growth of the Romanian population in Cluj in the years following the Union is the industrialization and the social-economic modernization of the city. The economic development of Cluj attracted labour from the surrounding rural areas.

Keywords: Orthodox population, Great Union, Cluj

References

Ciomac, I. L., Popa-Necşa, V. (1936). Munţii Apuseni. Cercetări asupra stărilor economice din Munţii Apuseni. Bucureşti: Tipografia Ziarului „Universul”.

Moraru, A., Bolovan, I. (2011). Ortodoxia în Transilvania. Aspecte istorico-statistice privind oraşul Cluj în anul 1922. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Mureşanu, F. (1942). Biserica “din Deal” sau vechea biserică ortodoxă romană din Kolozsvar-Cluj și slujitorii ei. Cluj: Tipografia Național.

 Puşcaş, V. (2003). Universitate, societate, modernizare. Cluj-Napoca: Eikon.

Regulament pentru parohii în provincia mitropolitană a Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria şi Transilvania (1913). Sibiu: Tiparul Tipografiei Arhidiecezane.

Rotariu, T. (1995). “Evoluţia populaţiei Munţilor Apuseni”. In Bolovan S., Bolovan I. (eds.) Sabin Manuilă, istorie şi demografie. Studii privind societatea românească între sec. XVI-XX. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane.

Rotariu, T. (ed.) (2011). Recensământul din 1930. Transilvania. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Statutul Organic al Bisericii greco-orientale române din Ungaria şi Transilvania (1910). Sibiu.

Varga E. Á. (2001). Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, IV. Fehér, BeszterceNaszod és Kolozs megye. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Budapest – Csik-Szereda: Pro-Print.