Petr Kadlec

Fundamental Aspects of the National Identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880–1930 Censuses

Petr Kadlec

Article information

Volume: X Issue: 2, Page(s): 41-56
Petr Kadlec
University of Ostrava, Centre for Economic and Social History Ostrava, Czech Republic
petr.kadlec@osu.cz


Abstract

This study deals with the topic of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880–1930 censuses. It tries to demonstrate how the specific position of the Jewish minority, its perception by the state authorities and the non-Jewish majority and a considerable degree of diversity regarding the Jews’ own identification were reflected in the censuses. In the Bohemian Lands the so called Jewish question in censuses represented an important part of the reflection of the tense Czech-German relations. The national identification of Jews in censuses had a practical and direct impact not only on the everyday life of this minority, but it also significantly influenced the situation of the other minorities in the Bohemian Lands especially the German one. The submitted study indicates main problems of the national identification of Jews in the 1880–1930 censuses on the territory of the Bohemian Lands.

Keywords

 Jews, censuses, national conflicts, national identification, Bohemian Lands

References

Brix, E. (1982). Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation: die Sprachenstatistik und die zisleithanischen Volkszählungen 1880–1910. Wien – Köln – Graz: Böhlau.

Brix, E. (2001). “Assimilation in the Late Habsburg Monarchy”. In H. Mittelmann und A. A. Wallas (Hrsg.). Österreich-Konzeptioner und jüdisches Selbstverständnis: Identitäts- Transfigurationen im 19. und 20. Jahrhundert. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, pp. 29–42.

Čapková, K. (2013). Češi, Němci, Židé? : Národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Praha – Litomyšl: Paseka.

Kadlec, P. (2013). Střední školy a jejich studenti : K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Kadlec, P. (2015a). “Národní identifikace Židů z českých zemí ve sčítání lidu mezi monarchií a republikou (1880–1921)”. In Pálka, P. (ed.). Židé a Morava XXI. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 12. 11. 2014. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, pp. 27–47.

Kadlec, P. (2015b). “Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech – teorie versus praxe”. Časopis Matice moravské 134 (1): 139–171.

Kieval, H. J. (2011). Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918. Praha – Litomyšl: Paseka. Reedited version of the Kieval´s monography The Making of Czech Jewry. National Conflict and Jewish Society in Bohemia 1870–1918 from the year 1988.

King, J. (2001). “The Nationalization of East Central Europe. Ethnicism, Ethnicity and Beyond”. In M. Bucur and N. M. Wingfield (Eds.). Staging the Past: The Politics of Commemoration in Habsburk Central Europe, 1848 to the Present. West Lafayette: Purdue University Press, pp. 112–152.

Kladiwa, P. (2014). “Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v Československu 1918–1938”. Moderní dějiny 22 (2): 89–116.

Kladiwa, P. (2015). “National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880–1930”. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 55: 1–30.

Lichtestein, T. (2009). Making Jews at Home: Jewish Nationalism in the Bohemian Lands 1918–1938. Thesis, University of Toronto.

McCagg, W. O. (1990). “The Jewish Position in Interwar Central Europe : A Structural Study of Jewry at Vienna, Budapest and Prague”. In Y. Don – V. Karady (Eds). A Social and Economic History of Central European Jewry. New Brunswick, N. J. – London: Transaction Publishers, pp. 47–81.

Miller, M. L. (2004). “Reluctant Kingmakers : Moravian Jewish Politics in Late Imperial Austria”. In Kovács, A., and Andor, E. (Eds). Jewish. Studies at the Central European University. Budapest: Central European University. Jewish Studies Program, pp. 111–123.

Milotová, N. (2011). “Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860–1914”. Moderní dějiny 19(1): 1–46.

Rauchberg, H. (1905). Der nationale Besitzstand in Böhmen, I. Leipzig: Duncker & Humblot.

Rozenblit, M. (2001). Reconstructing a National Identity. The Jews of Habsburg Austria during World War I. New York: Oxford University Press.

Stourzh, G. (2011). “The Ethnicizing of Politics and „National Indifference“ in Late Imperial Austria”. In G. Stourzh (Ed). Der Umfang der österreichischen Geschichte. Ausgewählte Studien 1990–2010. Wien – Köln – Graz: Böhlau.