Bogdan Mateescu

Historical Geography of Rural House Types and Premises of Social and Economic History. Moldova, Muntenia and Oltenia, Late 18th century – Early 20th Century

Bogdan Mateescu


Article information

Volume: XII Issue: 2, Pages: 37-76
https://doi.org/10.24193/RJPS.2018.2.03
Bogdan Mateescu
Nicolae Iorga Institute of History
1, Aviatorilor Boulevard, 71261, Bucharest, Romania
bogdanmateescup2@gmail.com


Abstract

House characteristics could provide interesting talking points regarding wider social and economic evolutions, if put in a framework that includes statistical representativity and spatial reconstruction. We engaged in a study that would enlarge the existing framework (greatly based on results from the 1912 census), by approaching unused sources or by better analyzing sources that have already been published in non-digital form. This paper aims to present the results of historical reconstruction and to discuss their possible implications in other related subjects. Even though the complexity of the matter permitted little other than hypotheses, these were enough to formulate research questions regarding aspects like mobility, government reform, the effects of war on habitat, and the relation between house, household and wealth.

Keywords: habitat, house typology, Wallachia, Moldavia, census, household, Stahl

References

Manuscript Sources

Romanian National Archives, Ministerul de Interne – Divizia Administrativă, 2-5/1839 – Census forms of subdistricts Nucşoara, Dâmboviţa, Argeş, Râuri.

Giurgiu County Archives, Subocârmuirea Plasei Ogrezeni, 37/1838 – Census forms for subdistrict Ogrăzeni.

Buzău County Archives, Pretura Plasei Măicăneşti (Subocârmuirea Plasei Marginea de Jos), 45(41)/1838 – Census forms for subdistrict Marginea de Jos.

Secondary Sources

Apetrei, C. (2009). Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI. Brăila: Istros.

Bărbulescu, C. (2015). România medicilor. Medici, ţărani şi igienă rurală în România de la 1860 la 1910. Bucureşti: Humanitas.

Bărbulescu, C., Popovici, V. (2005). Modernizarea lumii rurale din România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Contribuţii. Cluj-Napoca: Accent.

Colescu, L. (1920). Statistica clădirilor şi a locuinţelor din România întocmită pe baza recensământului general al populaţiunii din 19 decembre 1912/1 ianuarie 1913, Bucureşti: Cartea Românească.

Corfus, I. (1969). Agricultura Ţării Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Donat, I., Papacostea, Ş. eds. (2015). Ţinuturile dintre Carpaţi şi Siret într-o descriere austriacă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”.

Focşa, G. (1957). Elemente decorative la bordeiele din sudul regiunii Craiova. Bucureşti: Muzeul Satului.

Ghinoiu, I. (2003). Atlasul etnografic român. Vol. 1. Habitatul. Bucureşti: Editura Academiei Române.

Hoinărescu, C, Hoinărescu, M, Paveleţ, I (2013). Habitatul rural tradiţional prahovean. Ploieşti: Restitutio Edit.

Iacob, D. (2011). “Catagrafia clădirilor din Bacău la 1850”. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” 48: 391-420.

Istrati, C. (2010). Condica Vistieriei Moldovei la 1803. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Manolescu, N. (1895). Igiena ţăranului. Locuinţa, iluminatul şi încălzitul ei, îmbrăcămintea, încălţămintea, alimentaţiunea ţăranului în deosebite epoce ale anului şi în deosebite regiuni ale ţării. Bucureşti: Carol Göbl.

Mapire (2009). Moldawischen Districten (1788-1790) – First Military survey. https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey/.

Neamţu, V. (1987). «Hutte et demi-hutte. Un problème de terminologie». Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” 24(1): 9-16.

Novac, V. (2006). “Din viaţa şi activitatea locuitorilor din plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838”. Argesis. Studii şi comunicări, seria Istoria 15: 285-323.

Papcostea, Ş. (1988). Oltenia sub stăpânirea austriacă. 1718-1839. Bucureşti: Editura Enciclopedică.

Pănoiu, A. (2004). Arhitectură românească veche. Arhitectura şi sistematizarea aşezărilor din Argeş şi Muşcel, sec. XVIII-XIX. Piteşti: Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Argeş.

Scraba, G.D. (1907). Starea socială a săteanului după ancheta privitoare anului 1905, îndeplinită cu ocaziunea Expoziţiunii generale române din 1906 de către Secţiunea de economie socială. Bucureşti: Carol Göbl.

Stahl, P.H. (1958). “Planurile caselor româneşti ţărăneşti”. Muzeul Brukenthal. Studii şi comunicări 9: 5-73.

Stahl, P.H. (1963). “Casa ţărănească la români în secolul al XIX-lea. Aspect unitare, caracteristici regionale”. Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 2: 111-145.

Stahl, P.H. (1972). “L’habitation enterée dans la région orientale du Danube (XIXe et XXe siècles)”. L’Homme 22(4): 37-61.

Ţugui, E., Barnaure M., Coman, M. (2018), “Earth buildings in Romania. Tradition and perspectives”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 399: 1-12.