Vaculovschi E 2023

The Socialization of Stay-behind Children in the Republic of Moldova Following Labour Migration of their Parents

Elena Vaculovschi, Galina Ţurcan


Article information

Volume: XVII Issue: 1, Pages: 9-32
https://doi.org/10.24193/RJPS.2023.1.01
Elena Vaculovschi
Academy of Economic Studies of Moldova,
Quality Management, Curricular
Development and Studies Department,
61 Bănulescu Bodoni St., Chişinău, Republic of Moldova,
elenavaculovsky@yahoo.com;
Galina Ţurcan
Academy of Economic Studies of Moldova,
Human Resources,
Public Affairs and Communication Department,
61 Bănulescu Bodoni St., Chişinău, Republic of Moldova,
galina.turcan@yahoo.com


Abstract

The labour migration of parents influences stay-behind children, their state of mind
and their socialization process. The influences can be both positive and negative. This article analyses how the labour migration of parents from the Republic of Moldova to the European Union influences the process of socialization of stay-behind children and explores the involvement of public authorities in the socialization of these children. Data on which the paper is based were collected in the Republic of Moldova from December 2021 through April 2022, in the course of the development of the CASTLE project. The paper reflects the opinions of members of the transnational families on stay-behind children’s socialization. The socialization process of children left at home following the labour migration of their parents faces several challenges. The knowledge of these challenges and their causes can contribute to the establishment of directions and mechanisms for the realization of public policy oriented towards solving children’s social challenges. Given current conditions, organized efforts are required from all socialization agents for the effective socialization of stay-behind children.

Keywords:

stay-behind children, labour migration, socialization, transnational families, migrant parents, agents of socialization, public authorities.

 


References

Banciu, D., Rădulescu, S. M. (2002) Evoluţii ale delincvenţei juvenile în România. Cercetare şi prevenire socială, Bucureşti: Lumina Lex.

Buciuceanu-Vrabie, M. (2011). “Copiii rămaşi singuri acasă în urma migraţiei părinţilor: riscuri şi realităţi”. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 1 (155): 169-177.

Caraman, I., Buciuceanu-Vrabie, M. (2008) “Unele consideraţii privind devianţa juvenilă”. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice 2(147): 63-67.

Cebotari, V., Siegel, M., Mazzucato, V. (2018). “Migration and child health. Moldova and Georgia”. Comparative Migration Studies 6(3): 1-22.

Cheianu-Andrei, D., Gramma, R., Milicenco, S., Pritcan, V., Rusnac V., Vaculovschi D. (2011). Specific Needs of Children and Elderly Left Behind as a Consequence of Migration. Chişinău: CEP USM, 2011.

Cortes, R. (2007). Children and Women Left behind in Labor Sending Countries: an Appraisal of Social Risks. New York: United Nations Children’s Fund (UNICEF). https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=892a62e7366e785997135d68d310e8c656abf93e. 

de la Garza, R. (2010). Migration, Development and Children Left Behind: a Multidimensional Perspective. Working paper. May 2010. UNICEF POLICY AND PRACTICE. Available at: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/MHR/Consultation2010/5.UNICEF_Working_Paper_Migration_Dev_CLB.pdf. 

Downie, M., Chua, N., S., Koestner, R., Barrios, M., Rip, B. & M’Birkou, S. (2007). “The relations of parental autonomy support to cutural internalization and well-being of immigrants and sojourners”. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology13 (3): 241-249. 

Freeman, H.E., Showel, M. (1953) “The role of the family in the socialization process”. The Journal of Social Psychology 37 (1): 97-101. 

Gorbunov, G. (2020). “Copiii marcaţi de migraţia parentală de muncă: sănătatea fizică și cea psihosocială”. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 1(83): 65-69.

Hyman, H.H. (1973). “Mass communication and socialization”. Public Opinion Quarterly 37 (4): 524-540.

LAW No. 140 of 14-06-2013 regarding the special protection of children at risk and children separated from their parents. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110518&lang=ro.

Lialiugene I.Iu., Rupshene L.A. (2008) “The Effect of Parents’ Labor Migration on the Socialization of Adolescents”. Russian Education and Society 50(11): 6-19. 

Maccoby, E. E. (1992) “The Role of Parents in the Socialization of Children: An Historical Overview”. Developmental Psychology 28 (6): 1006-1017.

Mazzucato, V., Schans, D. “Transnational Families and the Well-Being of Children: Conceptual and Methodological Challenges”. Journal of Marriage and Family 73(4): 704-712. 

Migration, Development and Children Left Behind: A Multidimensional Approach United Nations Children’s Fund (UNICEF), Policy, Advocacy and Knowledge Management, Division of Policy and Practice, New York.

Moşneaga, V. (2017). Migraţie şi dezvoltare: aspecte politico-juridice: Manual. Org. Intern. pentru Migraţiune, Misiunea în Moldova– Chişinău: S. n.Tipografia Foxtrot.

Prohniţchi, V., Lupuşor, A. (2013) Opţiuni privind valorificarea remitenţelor şi economiilor emigranţlor pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Chişinău. https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/studiul_privind_optiunile_remitentelor_in_republica_moldova_rom.pdf. 

Robila, M. (2012). “The impact of migration on children’s psychological and academic functioning in the Republic of Moldova”. International Migration 52(3): 221–235.

Shaffer, D. R., Kipp, K. (2007). Developmental psychology: childhood and adolescence. Seventh Edition. Belmont: Thomson Learning Inc.

Skills and migration country fishe Moldova (2021). https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-11/etf_skills_and_migration_country_fiche_moldova_2021_ro.pdf 

Statistical Report on children at risk and children separated from their parents in 2021 (2021). Available at: Raport-CER-103_Copii-aflati-in-situatie-de-risc-si-copii-separati-de-parinti_-pentru-2021c-1.pdf (gov.md). 

Toacă, Z., Tolocico L. (2017) “O analiză BVAR a conexiunii dintre remitențe și consumul privat în Republica Moldova”. Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”. 22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. V, pp. 25-31.

Toth, G., Toth A., Voicu O., Ştefănescu M. (2007) Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă. Bucureşti: Fundaţia Soros România (FSR) https://copiisinguriacasa.ro/wp-content/themes/csa/doc/Efectele%20migratiei_copiii%20ramasi%20acasa_Fundatia%20Soros.pdf. 

UNICEF (2015). Copiii în conflict cu legea. Evaluarea necesităților pentru serviciile primare, secundare şi terţare în Republica Moldova. UNICEF Moldova, Chişinău.

Vaculovschi, D. (2017). Migraţie şi dezvoltare: aspecte socioeconomice: Manual. Organizația Internațională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova. Chişinău: OIM.

Zhang D. (2015). “Growing Up with Distant Parents. Socialization and Alienation of “Left-Behind” Children in Rural China”. Frontiers of Education in China 10(4): 505–525.