Camelia Zavarache

Children of the Nation” and Normal Schools in Interwar Romania: The Memoirs of a Rural Elementary Teacher

Camelia Zavarache


Article Information

Pages: 41-60

DOI: https://doi.org/10.24193/RJPS.2023.2.03

Camelia Zavarache

Affiliation(s): Romanian Academy, “Nicolae Iorga” History Institute, Aviatorilor Boulevard, 1, Bucharest, sector 1, Romania, mariacameliapopescu@yahoo.com


Abstract. This paper analyses the professional trajectory of elementary school teacher Nicolae Vlăduţ starting from his unpublished autobiographical notes, written on two scrap books during the 1970s, after his retirement. Vlăduţ was born in 1904, in Ogrăzile village, Buzău county, in a family of poor peasants; his father died in Southern Dobruja, in 1916, leaving him and his three younger siblings orphans. The way the newly unified Romanian national state designed its welfare legislation turned out to be of paramount importance for the destiny of Vlăduţ and his family. To care for the children that the departed soldiers had left behind, the political elite relied on normal schools as part of the social assistance network. Education became accessible to children coming from impoverished rural families at an unprecedented rate. However, even though Vlăduţ benefited from such policies, what mattered most in his personal journey was the way he exerted agency and pursued his professional goals during the difficult years of study. Once he graduated from the “Carol I” Normal School, in Câmpulung Muscel, this type of assistance came to an end since he was no longer regarded as part of a vulnerable category, but rather a trained professional that school authorities relied on.

Keywords: welfare state, normal schools, war orphans, family life, interwar Romania


References

Primary Sources

Alexandru Ciocâltanʼs Personal archive. Nicolae Vlăduţ. Însemnări din viaţa mea, vol. I and II.

Arhivele Naţionale Istorice Centrale/Central National Historical Archives (from hereafter ANIC) (1919). The Ministry of Cults and Public Instruction Collection (from hereafter MCIP). 209: 314.

ANIC, MCIP (1921). 218: 190.

Monitorul Oficial (1919)108 (2 September).

Monitorul Oficial (1924)110 (29 July).

Secondary sources

Anuarul Învăţământului Primar (1933). Bucureşti: [s.e.]: 114.

Bucheru, E. (2019). Amintiri nescrise, infamii neprescrise. Amintiri despre război, captivitate în URSS şi viaţa în comunism. Bucureşti: Humanitas.

Bucur, M. (2019). Eroi şi victime. România şi memoria celor două războaie mondiale. translated by Roxana Cazan, Ioan Bucur, Dan Bălănescu. Iaşi: Polirom.

Bucur, M (2022). The Nationʼs Gratitude. World War I and Citizenship Rights in Interwar Romania. London, New York: Routledge.

Cartea orfelinatelor Societăţii „Ocrotirea Orfanilor de Război” (1922). In Almanahul „orfanilor din război” pe anul 1922. s.l.: Institutul de Arte Grafice N.V. ştefaniu & Co, pp. 5-8.

Deaconu, L., Osiac, V., Petrescu, I (Eds). (1970). Documente privind problema ţărănească în Oltenia în primele două decenii ale veacului XX, vol. II (1911-1920), Craiova: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Georgescu-Delafras, P. (2014). Cum am cucerit viaţa, Bucureşti: Editura Curtea Veche.

Hariton, S. (2014). “Asumarea politicilor sociale de către stat în România. Cazul invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război (IOVR) după Primul Război Mondial”. Archiva Moldaviae Supliment I, Studii de istorie socială. Noi perspective: 128-135.

Iudean, O.E., Hegedüs, N.M. (2021). “Overseeing Orphanʼs Care: The Presidents of the Orphan Courts in Transylvania during Dualism”. Romanian Journal of Population Studies 15 (2): 63-87.

Jordan, B. (s.a). Normaliştii. Jurnal de internat. Ediţia a III-a. Editura Cugetarea Georgescu Delafras.

Momoc, A. (2012). Capcanele sociologiei interbelice. şcoala gustiană între carlism şi legionarism. Bucureşti: Curtea Veche.

Neamţu, L. I. (1906). “Un sfat–Conducătoarelor de grădini de la sate”. Grădina de copii. Revistă pentru educatoare şi familii” 1 (1): 8.

Negură, P., Cuşco, A. (2021). “Public Education in Romania and Moldova, 19-20th Centuries: Modernization, Political Mobilization, and Nation-Building. An Introduction”. Plural. History, Culture, Society 1 (9): 5-10.

Nicolescu, V & Stan, C. I (s.a). Ocupaţia germană în judeţul Buzău decembrie 1916-octombrie 1918: 271-289. https://claudiu.blog/assets/files/ocupatia-germana-buzau.pdf, accessed at 18th of May 2023.

Otu, P. (2006). “Turtucaia”. Magazin Istoric 40 (11) serie nouă: 45-49.

Pimen, the Metropolitan of Moldova and Suceava (1922). In Almanahul „orfanilor din război” pe anul 1922, [s.l.]: Institutul de Arte Grafice N.V. Ştefaniu & Co: 22.

Roman, N. Orfanii Primului Război Mondial: Asistenţa socială şi definirea unui statut Mihalache, C., Roman N. (2020) eds. Copilării trecute prin război. Poveşti de viaţă, politici sociale şi reprezentări culturale în România anilor 1913-1923. Iaşi: Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”.

Roman, N. (2018). ed. Orphans and Abandoned Children in European History. Sixteenth to Twentieth Centuries. Abingdon, Oxon, New York: Routledge.

Roman, N. (2020). “With a Homeland but Without Parents. Romaniaʼs Orphans and Welfare System During and After World War I”. Contemporanea 4: 541-571.

Sieder, R. (2001). “The Ties that Bind and Breaking Free: A Case Study of the Current Dynamics of Marriage and Family Life”. In Hareven, T., Ehmer, J. Eds. (2001). Family History Revisited: Comparative Perspectives. Newark, London: University of Delaware Press, Associated University Presses.

Şcoala şi viaţa (1930). I (7): 389.

Tudorancea, R. (2016). Frontul de acasă. Propagandă, atitudini şi curente de opinie în România primului război mondial. Cluj-Napoca: Editura Eikon.

Zavarache, C. (2021). „Şcolile Normale de Conducătoare de grădini de copii: între viziunea pedagogilor şi activitatea educativă desfăşurată în primul deceniu interbelic”. Studii şi Materiale de Istorie Contemporană 20: 33-55.