Daniela Deteşan, Ela Cosma

Ethnicity, Nationality, and Statistics. The Romanians from the Habsburg Empire, the Ottoman Empire, and the Tsarist Empire (1848-1850)

Daniela Deteşan, Ela Cosma

Article information

Volume: X Issue: 2, Page(s): 119-136
Daniela Deteșan
Institute of History “George Bariţiu” of the Romanian Academy of Sciences in Cluj-Napoca
detesan@academia-cj.ro
Ela Cosma
Institute of History “George Bariţiu” of the Romanian Academy of Sciences in Cluj-Napoca
ela_cosma@yahoo.com


Abstract

 This article offers a general statistical view regarding the Romanians from Transylvania, Bukovina, Banat, Wallachia, Moldavia, Dobrudja, and Bessarabia, and analyzes the extent to which the central authorities in Vienna, Constantinople, and Sankt Petersburg recognized the Romanians’ nationality and language in the middle of the 19th century.

Unlike the Romanians from Transylvania, who did not enjoy political rights, being considered a “tolerated nation”, in Wallachia and Moldavia, both under Ottoman suzerainty and Russian protectorate, the Romanians had greater state autonomy, having their own rulers and a strong political class descendant of the great Romanian boyar families. The Romanians from Bessarabia had the worst national fate. The analysis is based on different sources: the Austrian census (1850), the Romanian censuses from Wallachia and Moldavia (1838-1852), census-like material, historical, ethnographical and statistical printings, journal articles, and proclamations.

Keywords

Censuses, Romanians, ethnicity, nationality, statistics.

References

Achim, V. (2005). “Statistica ţiganilor în Principatele Române în perioada 1830-1860”. Revista istorică XVI (3-4): 97-122.

Armee Schemata Bücher (1843-1849). In Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv: Vienna. 68: 149, 151, 153.

“Austria şi Principatele de la Dunăre” (1848). Organul luminărei LXX. Blaj: Typography of the Romanian Greek-Catholic Seminary. No. of 28 April 1848: 393-395.

Bălcescu, N.(1848). Letter to Józef Bem (July). Manuscript. In Military-Historical Central Archive of the Russian Federation in Moscow, Funds 846, Opis 16, File 5349: 263-264.

Benigni von Mildenberg, J. H. (1837). Handbuch der Statistik und Geographie des Großfürstenthums Siebenbürgen (III Hefte). Sibiu: M.H. Thierry’s Buchhandlung.

Bielz, E. A. (1857). Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Eine physikalisch-statistisch-topographische Beschreibung dieses Landes. Sibiu.

Bolovan, I. (1998). “Organizarea administrativă şi dinamica populaţiei Transilvaniei între revoluţia de la 1848 şi Primul Război Mondial – 1850-1910”. Anuarul Institutului de Istorie Cluj XXXVII: 149-170.

Bolovan, I. (2000). Transilvania între Revoluția de la 1848 şi Unirea din 1918. Cluj-Napoca: Fundația Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane.

Brad-Chisacof L., Kondoghiorghi M., Dobroiu E., Stupca Şt., Augustopoulos-Jucan A. (2000). Νεοελληνικο- Ρουμανικο λεξικο/Dicţionar neogrec-român. Bucureşti: Editura Demiurg.

Colson, F. (1839). De l’état present et de l’avenir des Principautés de Moldavie et de Valachie suivi des traités de la turquie avec les Puissances Européennes, et d’une Carte des Pays Roumains. Paris: Chez A. Pougin libraire.

Cosma, E. (coord.) (2012). Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848-1849. Documente militare / The Imperial Austro-Russian Armies and the Romanians in the Years1848-1849. Military Documents. Vol. I Descrieri generale şi militare / General and Military Descriptions. Cluj-Napoca & Gatineau: Editura Argonaut & Symphologic Publishing. Editors Ela Cosma, Daniela Deteşan, Angela Stîcalin-Colin and Tatiana Onilov.

Cosma, E. (coord.) (2013a). Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848-1849. Documente militare / The Imperial Austro-Russian Armies and the Romanians in the Years1848-1849. Military Documents. Vol. II Corespondenţă şi rapoarte militare / Military Reports and Correspondence. Cluj-Napoca & Gatineau: Editura Argonaut & Symphologic Publishing. Editors Ela Cosma, Daniela Deteşan, Angela Stîcalin-Colin and Tatiana Onilov.

Cosma, E. (2013b). Agenţiile consulare habsburgice şi revoluţiile paşoptiste din Moldova, Muntenia şi Serbia. Cluj-Napoca, Gatineau: Editura Argonaut, Symphologic Publishing.

Cosma, E. (2016). Habsburg Consular Agencies and the 1848 Revolutions in Moldavia, Wallachia and Serbia (1782-1848). Cluj-Napoca, Gatineau: Argonaut Publishing, Symphologic Publishing (translation by Ganea, M.).

Dányi, D. (1993). Az 1850. és 1857. évi népszámlálás. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.

Die Romanen der österreichischen Monarchie (1850-1851). Vienna: Zweites Heft & drittes Heft, Druck von Carl Gerold und Sohn.

Dobrogea. Cincizeci de ani de viaţă românească (1928). Bucureşti.

Donat, I., Retegan, G. (1965). “La Valachie en 1838 (d`après une source statistique inédite)”. Revue Roumaine d’Histoire IV(5): 925-941.

Єпϊскопєскул, Щєфан Васíлϊє (1837). Áпєлє мєтáлϊчє алє Румынϊи Мáрй. Чєрчєтáтє, дєскрuсє, шu ынсоцuтє ку o Дϊєтєтϊкъ, шu Мaкрoбϊoтϊкъ ын луминáтє зuлєлє Мърíи сáлє Алєkcáндру Димuтрϊє Гϊка Ввд Дóмн стъпынϊтóр а тóатъ Цáра Румынєаскъ. Бузъу: Тυпoгрáфϊa cфинтєй Єпϊскопíй. [Episcopescu, Ştefan Vasile (1837). The Metallic Waters of Great Rumania. Researched, Described and Followed by a Dietetics and Macrobiotics, during the Enlightened Days of His Highness Alexandru Dimitrie Vojvode, Ruler of the Entire Romanian Land. Buzău: Typography of the Holy Bishopric.]

Фельетон Трансильвания” [Feuilleton Transylvania] (1849). Русский инвалид [Russian Invalid] (no 163, 29 July): Sankt Petersburg.

Historisch-ethnographisch-statistischer Ueberblick des Verwaltungsgebiethes Woiwodschaft Serbien und Temeser Banat (1850). Vienna: printing by Carl Gerold und Sohn.

Iacobescu, M. (1993). Din istoria Bucovinei. Bucureşti: Editura Academiei Române.

Ionescu de la Brad, I. [Jonesco, J.] (1850). Excursion agricole dans la plaine de Dobrogea. Constantinople: Imprimerie du “Journal de Constantinople”.

Laurian, A. T. (1863). Geografia Ţerriloru Române, pentru şcolile primare. Bucureşti: Imprimeria Statului.

Lup, A., Chirilă, C. (2012). “Agriculture in Dobrogea from Ionescu de la Brad until the European Integration. Historical Highlights”. Lucrări Ştiinţifice, seria Agronomie. Iaşi: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 55 (Supliment): 209-213.

Maior, L. (1998). Români şi unguri în revoluţie. Bucureşti: Editura Enciclopedică.

Marienburg, L. J. (1813). Geographie des Großfürstenthums Siebenbürgen (2 vol.). Sibiu: Verlag bey Martin Hochmeister.

Mateescu, B. (2013). Census like material preserved in the Romanian archives, for the former principalities of Moldavia, Wallachia and for Romania before 1914. Mosaic Working Paper WP 2013-001.

Mittheilungen aus dem Gebieth der Statistik (1855). [Vienna:] K.k. Direktion der administrativen Statistik (1. Heft).

Moldovan, L. (1981-1982). “Recensământul populației transilvănene din 1850-1851”. Marisia. Studii şi materiale XI-XII: 127-143.

Neamţu, G. (1996). Revoluţia românilor din Transilvania 1848-1849. Cluj-Napoca: Editura Carpatica.

Nyárády R. K. (1987). “Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapitástöl a dualizmus koráig”. A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei (no. 3).

Obşteasca catagrafie a Ţării Româneşti. Catagrafia oraşului Ploieşti de la 1838 (2006). Ploieşti: Editura Mileniul III. Editor I. T. Dedu.

Őri P., Pakot L. (2011). Census and census-like material preserved in the archives of Hungary, Slovakia and Transylvania (Romania), 18-19th centuries. MPIDR Working Paper WP 2011-020. Budapest: Demographic Research Institute.

Pârvu, S. (2014). Românii din scaunele secuieşti în revoluţia de la 1848-1849. Sfântu Gheorghe: Editura Eurocarpatica.

Platon, G. (2003). “Dobrogea”. Istoria românilor (vol. VII, tome I). Constituirea României moderne (1821-1878). Bucureşti: Editura Enciclopedică.

Pop, I.-A., Bolovan, I. (2013). Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca: Editura Eikon.

Popp, N. M. (1941). “Craina, o verigă a spaţiului etnic românesc”. Revista geografică română 4 (2-3).

Preja, R. (2013). “Aspecte ale anexării Basarabiei în Imperiul ţarist în 1812 şi determinări asupra culturii, limbii şi învăţământului în arealul românesc dintre Prut şi Nistru”. Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca LII: 19-28.

Rotariu, T. (coord.) (1996). Recensământul din 1850. Transilvania. Bucureşti: Editura Staff.

Статистическое обозрение Австрийской Империй”[Statistical Data regarding the Austrian Empire] (1849). Военный Журнал [Military Journal] III. Sankt Petersburg. Edited by the Military Scientific Committee with the Tsar’s Consent.

Suţu, N. (1852). Noţiuni statitstice asupra Moldaviei. Iaşi: Tiparul Buciumului Român. Translated by Teodor Codrescu.

Şandru, D. (1946). Mocanii din Dobrogea. Bucureşti: Editura Cugetarea.

Uebersicht der Bevölkerung in der Woiwodschaft Serbien und Temeser Banat (1850). Vienna: printing by Carl Gerold und Sohn.

Vaillant, J. A. (1844). La Romanie ou Histoire, langue, littérature, orographie, statistique des peuples de la langue d’or, Ardialiens, Vallaques et Moldaves, résumés sous le nom de Romans. Paris: Arthus Bertrand éditeur, libraire de la Société de Géographie.

Varga E. Á. (1998). “Az 1857. évi Erdélyi népszámlálás Román nyelven”. Source: http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/studcens.pdf.

Varga E. Á. (1999a). “Recensăminte ale populaţiei pe teritoriul Transilvaniei în perioada 1850-1910”. In Rotariu, T. (coord.). Recensământul din 1910. Transilvania: Bucureşti: Editura Staff.

Varga E. Á. (1999b). Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. II. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. Népszámlálási adatok 1850/1869-1992 között. Miercurea-Ciuc: Pro-Print.

Varga E. Á. (2000). Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. III. Arad, Krassó-Szörény és Temes megye. Népszámlálási adatok 1869-1992 között. Miercurea-Ciuc: Pro-Print.

Walachen Brüder! (1848). Manuscript, Romanian proclamation translated in German. In Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv: Vienna, Militär-Kanzlei, 2. k.k. Kriegs-Ministerium Präsidialbüro IS 1.

Weigand, G. (1924). Ethnographie von Makedonien. Geschichtlich-nationaler, sprachlich-statistischer Teil. Leipzig: Friedrich Brandstetter.

Zbuchea, Gh. (1999). O istorie a românilor din Peninsula Balcanică sec. XVIII-XX. Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor.

Zbughea, Gh. (2003). “Românii din dreapta Dunării [1849-1878]”. In Berindei, D. (ed.). Istoria românilor VII (I). Bucureşti: Editura Enciclopedică.