Detesan 2020

Divorce Cases Among the Gentlefolk of Sălişte within the Second Half of the 19th Century

Daniela Deteşan


Article information

Volume: XIV Issue: 2, Pages: 5-22
https://doi.org/10.24193/RJPS.2020.2.01
Daniela Deteşan
George Bariţiu” History Institute Cluj-Napoca, no. 12-14 Mihail Kogălniceanu St., Cluj-Napoca, 400084, Romania,
detesan@academia-cj.ro


Abstract

The article recasts the divorcing phenomenon at the level of the Romanian elite from Mărginimea Sibiului. The time framing comprises the second half of the 19th century, when ending the marriage and settling the marital divergences used to fall under the purview of the church. Starting from the example of the 13 church communes from the Orthodox archpriestship Sălişte, the article establishes the causes of marriage dissolution and the demographic features of the local front-rank people (age of divorce, period of marriage, locality of origin and residence, marital and socio-professional status, number of children). At the same time, we shall explain the historical sources available, their relevance and the manner in which we have laid down a database in Airtable format. Divorcing used to be a long, costly and complicated process from the perspective of canonical law. At the level of the local elite from the southern Transylvania, the main divorce reason used to be “aversion and mutual hatred”.

Keywords: marriage dissolution, local elite, Mărginimea Sibiului, “aversion and mutual hatred”, adultery, family history, Orthodox church

References

Original sources

The Archives of the Romanian Orthodox Archpriestship Sălişte (APORS).

Edited and media sources

The Criminal Code (Codicele penal – 1853). The Criminal Code on crime, offence and errors, the orders on the criminal counties competence and the printing rules from the 27th of May 1852 for the Austrian empire (Codicele penal despre crimini, delicte şi abateri, ordinăciunile despre competinţa judeţelor penali şi regulământul de tipariu din 27 mai 1852 pentru imperiul Austriei) (Official edition). Vienna.

Rogueries (Năsdrăveniile (1907). The Rogueries of Divorce (Năsdrăveniile divorţului). The Cultural Museum of Sălişte, no. 1741.

The Tribune (1906). Tribuna, X, no. 204.

The people’s paper (1905). Foaia poporului, year XIII, no. 5.

Special bibliography

Abrudan, M. (2020). “Istoria, organizarea, muzeul şi arhiva Protopopiatului Ortodox Sălişte (1628-1989) – The history, organization and archives of the Orthodox Archpriestship from Sălişte”. In Ela Cosma (Ed.) Patrimoniul istorico-juridic românesc din Mărginimea Sibiului -The Romanian Historical-Judicial Patrimony  from Mărginimea Sibiului (Răşinari, Sălişte). Cluj-Napoca & Gatineau: Argonaut & Symphologic Publishing, pp. 543-570.

Becker, G., Landes, E., Michael, R. (1977). “An Economic Analysis of Marital Instability”. Journal of Political Economy 85(6): 1141-1187.

Boiu, Z. (1899). Seminţe din agrul lui Christos. Cuvântări bisericeşti pe toate duminicile, prasnicele şi sărbătorile de preste an, precum şi la casnale bisericeşti, publice şi privateSeeds from Christ’s Land. Church Speeches for all Sundays, Religious and Major Holidays throughout the Year, as well as for Church, Public and Private Cases.  Sibiu, tom III.

Bratu, I. (1913). Monografia şcoalei gr.-orientale române din Tilişca – The Monography of the Romanian Greek-Oriental School from Tilişca. Sibiu: Tiparul Tipografiei Arhidiecezane.

Brining, M., Douglas, A. (2000). “These boots are made for walking”: why most divorce filers are women”. American Law and Economic Asociation 2(1): 126-169.

Covaci, D. (2003). “Problema divorţului în protopopiatul greco-catolic al Reghinului” – The Issue of Divorce in the Catholic Archpriestship of Reghin. Arhiva Someşană 2: 205-216.

Deteşan, D.(2016). “Arhiva protopopiatului ortodox Sălişte (1848-1937)”. Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu», – The Archives of the Orthodoc Archpriestship Sălişte. The Yearbook of the History Institute  «George Bariţiu». Series Historica 55: 277-292.

Deteşan, D. (2019). “Fundaţii particulare din Mărginimea Sibiului pentru afirmarea naţiunii române (sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX)” – Particular Foundations from Mărginimea Sibiului to Assert the Romanian Nation. Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» – The Yearbook of the History Institute  «George Bariţiu», Series Historica 58: 135-137.

Deteşan, D.(2020). “Anul 1919 în protopopiatul ortodox Sălişte” – Year 1919 in the Orthodox Archpriestship Sălişte. In Oana Mihaela Tămaş, Ioan Bolovan (Eds). Între război şi pace. Românii and Europa Central-Răsăriteană la finalul primei conflagraţii mondiale – Between War and Peace. The Romanians and the Central-Eastern Europe at the End of the First World War. Cluj-Napoca: The Romanian Academy, Studies Centre of Transilvania, pp. 251-283.

Goode, W. (1962). “Marital Satisfaction and Instability: A Cross-Cultural Class Analysis of Divorce Rates”. International Social Science Journal 14(3): 507-526.

Haşeganu, I. (1941). Mărginenii în viaţa economică a Transilvaniei şi a Vechiului Regat – The People of Mărginime in the Economy of Transilvania and the Old Royalty. Braşov: “Minerva” Printing House.

Înc-o vorbă despre Sălişte (1906). “Înc-o vorbă despre Sălişte. Ce ar putea fi Săliştea? Ce ar trebui să fie Săliştea? – One more word on Sălişte. What could Sălişte be? What should Sălişte be?”. Gazeta Transilvaniei – Transilvania Gazette 69(266): 2.

Moisin, N. (1904). “Începutul şi desvoltarea meseriilor şi a negoţului în Sălişte” – The Beginning and the Development of the Professions and Trade in Sălişte. Foaia Poporului – People’s Paper (12)46: 594.

Răcuciu, D. (1938). “Dumitru Răcuciu”. Ţara Bârsei – The Land of Bârsa 10(1): 26-27.

Retegan, S. (2009). “Strategies of Marriage in the Romanian Rural Society from Transylvania in the Middle of the 19th Century”. Transylvanian Review” 18 (Supplement 1): 185-194.

Sorostineanu, V. (2010a).Iubirea intre divort si casatorie: Studii de caz în mediul ortodox transilvan” – Love between Divorce and Marriage. In Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom (Eds). În căutarea fericirii. Viata familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX – In Search of Happiness. Family Life in Romania. Cluj-Napoca: University Press from Cluj, pp. 99-111.

Sorostineanu, V. (2010b). “Consideraţii asupra căsătoriei şi divorţului în lumea ortodoxă a Transilvaniei (1899-1916)” – Considerations on Marriage and Divorce among the Orthodox People of Transilvania. In Corneliu Pădureanu, Ioan Bolovan (Eds). Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI) – Studies of Historical Demography. Arad: Gutenberg Printing House, pp. 115-130.

Van der Heijden, M. (2015). “Domestic Violence, Alcohol Abuse and the Uses of Justice in Early Modern Holland”. Annales de démographie historique 130(2): 69-85.