Kind-Kovács2021

Hungary’s Forgotten Foundlings: State Care for “Abandoned” Children at the Turn of the 20th Century

Friederike Kind-Kovács


Article information

Volume: XV Issue: 2, Pages: 89-114
https://doi.org/10.24193/RJPS.2021.2.04
Friederike Kind-Kovács
Hannah Arendt Institute for Totalitarianism Studies at TU Dresden,
Helmholtzstraße 6, 01069 Dresden, Germany,
friederike.kind-kovacs@tu-dresden.de


Abstract

This article focuses on the emerging institutional protection for Hungary’s “abandoned” children around the turn of the 20th century. It engages with the shift from private philanthropic to state interventions on behalf of the so-called “illegitimate” children, meaning children who were born out of wedlock and/or had been abandoned. It scrutinizes the formulation of legislation targeting the protection of this particularly vulnerable group of children and the establishment of a specialized institutional infrastructure comprising child asylums and a foster system to provide care for these children.

Keywords:

childhood, social welfare, orphans, Hungary, Central Europe


References

A Budapesti Állami Gyermekmenhely által családokhoz gondozásba (telepre) kihelyezett gyermekek központi ellenőrzése (1915). Budapest: Az Országos Gyermekvédő Liga Kiadásában.

“A Budapesti hírlap tárcája” (1897). Budapesti Hírlap 17, 266 (September 24): 1–2.

“A Fehér Kereszt háza” (1897). Budapesti Hírlap 17, 265 (September 23): 8.

“A kerületi gyermekvédelmi bizottság” (1908). Budapesti Hírlap 28, 54 (March 1): 32–33.

A pesti első gyermek-menhely évkönyve (1873). Budapest: Patria Nyomda).

“A szegedi gyermekmenhely” (1907). Szeged és Vidéke 7, 180 (8. August): 2–3.

“Állami gyermekvédelmünk szervezete” (1907). Budapesti Orvosi Újság 5, 9 (28 February): 170–178.

Ambro, J. (1888). “A törvénytelen árvák védelme”. Budapesti Hírlap 8/261 (September 21): 9.

“Az 50.000-ik gyermek” (1909). Budapesti Hírlap 29, 177 (28 July): 3–5.

“1876. évi XIV. Törvénycikk a közegészségügy rendezéséről,”. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87600014.TV [accessed July 7, 2022].

“1884. évi XVII törvénycikk ipartörvény,” https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=88400017.TV&targetdate=&printTitle=1884.+évi+XVII.+törvénycikk&referer=1000ev [accessed July 7, 2022].

“1886. évi XXII. Törvénycikk a községekről”, https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=88600022.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D32 [accessed July 11, 2022].

“1898. évi XXI. törvénycikk a nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről” https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89800021.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D34 [accessed July 11, 2022].

Bosnyák, Z. (1910). “Allami gyermekvédelem és társadalmi erkölcs”. Pécsi Közlöny 18, 22, (January 28): 1–2.

Brückweh, K., Schumann, D., Wetzel, R. F. and Ziemann, B. (2012). “Introduction: The Scientization of the Social in Comparative Perspective”. In K. Brückweh, D. Schumann, R. F. Wetzel, and B. Ziemann (Eds). Engineering Society: The Role of the Human and Social Sciences in Modern Societies, 1880–1980. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Cabanes, B. (2014). The Great War and the Origins of Humanitarianism, 1918–1924. Cambridge et al.: Cambridge University Press.

Gál, E. (2021a). “Raised by Strangers: A Childhood in State Care in Dualist Transylvania”, Romanian Journal of Population Studies 15(1): 9–27.

Gál, E. (2021b). “The Denationalized Children of Transylvania. The State Children’s Asylum in Cluj after 1918”. In Tomasz Pudłocki, Kamil Ruszała (Eds). Postwar Continuity and New Challenges in Central Europe, 1918–1923. The War That Never Ended. New York: Routledge: 329–446.

Chyzer, B. (1909). A gyermekmunka magyarországon. Budapest: Az Országos Gyermekvédő-Liga Kiadása.

Dickmann, M. (2001) “A fővárosi gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (Gyivi) Története,” Család, Gyermek Ifjúság 10(3): 4.

Drori, G. S., and Meyer, J. W. (2008). “Scientization: Making a world safe for organizing”. In Marie-Laure Djelic and Kerstin Sahlin-Andersson (Eds). Transnational Governance. Institutional Dynamics of Regulation. Cambridge: Cambridge University Press.

Ferenc, G. (1997). A magyar gyermekvédelem története (1867–1991). Budapest: Püski.

“Gyermekhalálozás” (1913). Révai Nagy Lexikona 9: 149–150.

Gyermekvédelmi lap: havi folyóirat: Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület [et al.] hivatalos közlönye (1905–1930). Az Országos Lelenczház-Egyesület … évi jelentése. 1893–1894.

“Gyermekvédelem” (1906). In János Ferenc Sárkány (Ed.). Az Athenaeum nagy képes naptára, Budapest: Athenaeum, pp. 73–75.

Gunn, Selskar M. (1922). “Public Health Conditions in Hungary, March 20–March 23”. Collection RF, Series 100, Box 57, Folder 567, Rockefeller Archive Center, Sleepy Hollow: 1-42.

Jelentés az Országos Gyermekvédő Liga 1906–7. Évi működéséről (1907). Budapest: Thalia Nyomda: [8–27], [9].

Jó Egészség (1912). “Az állami gyermekmenhelyek telepfelügyelőnőinek tudnivalója a nevelőszülökröl”. 11, 3 (February 1): 5–7.

Kálmán, C. (1929). A szociális gyermekvédelem rendszere. Budapest: Eggenberger-Könyvkeresdkedés: 148. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00041/gera.html.

Keller, L. (1926). “Országos Stefánia Szövetség 10 Éves, Működése, 15. Június 13–1925. December 31”. Budapest: Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- És Lapkiadó Részvénytársaság.

Kiss, I. (1899). A Budapesti első gyermekmenhely-egylet új központi intézete. Budapest.

Körmendiné Pók, Z. (2016). “A Budapesti magyar királyi állami gyermekmenhely története és irodalma”. Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat 7 (13): 576–642.

Kun, B. (1911). A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékonycélú intézmények Magyarországon. Budapest: Wodianer F. És Fiai Könyvnyomda Műintézete.

Kun, B. (1915). Hadiárvák érdekében Szükséges Tennivalókró. Budapest.

Luddy, M. (1996). “Women and Philanthropy in Nineteenth-Century Ireland”, Voluntas 7(4) : 350–364.

Lutz, R. (1996). “Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts”. Geschichte und Gesellschaft 2: 165–193.

Mahood, L. (2009). Feminism and Voluntary Action: Eglantyne Jebb and Save the Children 1876–1928. New York: Palgrave Macmillan.

Magyar Statisztikai Évkönyv I (1894). Budapest: Az Athenaeum R. Társulat Könyvnyomdája.

Magyar Törvénytár: 1901. évi törvényczikkek (1902). Franklin-Társulat magyar irod. intézet és könyvnyomda.

Murdoch, L. (2006). Imagined Orphans, Poor Families, Child Welfare, and Contested Citizenship in London. Piscataway NJ: Rutgers University Press.

Nagy, Z. L. (1994). “Transformations in the City Politics of Budapest: 1873–1941”. In Thomas Bender and Carl E. Schorske (Eds). Budapest and New York: Studies in Metropolitan Transformation, 1870–1930. New York: Russell Sage Foundation, pp. 35-54.

“Nem tudta eltartani gyermekét” (1908). Népszava 36, 294 (December 10): 6.

Pettkó-Szandtner, A. (1926) Child Protection by the Royal Hungarian State. Budapest: A.M. kir. Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium.

Rottenbiller, F. (1936). Az Országos Gyermekvédő Liga harminc évi működése 1906–1936. Budapest: Fövarosi Nyomda Részvénytársaság.

Szana, S. (1902). A csecsemőkórházak ügye: különös tekintettel Magyarországra: közlemény a temesvári “Fehér Kereszt” lelencház gyermekkórosztályából .Budapest.

Szana, S. (1911). “A gyermektelep az elhagyott csecsemők állami védelmének rendszerében,” Budapesti Orvosi Újság 9, 35 (August 31): 627–633

“Szoczialis ügyek. Az állami gyermekvédelem rendszere” (1912). Magyar Közigazgatás 30, 17 (28 April): 5.

“Törvénytelen gyermekek” (1905). Népszava 33, 77 (May 17): 3-4.

“Új nemzedékről” (1903). Pesti Hírlap 25, 75 (March 17): 7.

von Saldern, A. (2002). The Challenge of Modernity: German Social and Cultural Studies, 1890–1960. (Ann Arbor: University of Michigan Press.

Zimmermann, S. (1997). Prächtige Armut. Fürsorge, Kinderschutz und Sozialreform in Budapest. Das sozialpolitische Laboratorium der Doppelmonarchie im Vergleich zu Wien. 1873–1914. Mainz: Jan Thorbecke.

Zimmermann, S. (2011). Divide, Provide, and Rule. An Integrative History of Poverty Policy, Social Policy, and Social Reform in Hungary under the Habsburg Monarchy . Budapest, New York: Central European University Press.

Zimmermann, S. and Melinz, G. (1996). Gyermeksorsok és gyermekvédelem. Budapest a monarchia idején. Budapest: FSZEK.